Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

CapOx (maag)

Versie:
0.96
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: Gemetastaseerd maagcarcinoom
   
Aantal kuren: 6 cycli
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

Adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie:

Serum creatinine clearance < 30 ml/min

Ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 

 • DPD deficiency test

 • lab. baseline: bloedbeel + chemie

 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 

 • Lab: bloedbeeld + chemie
 • Pols, temp., RR en gewicht
 • WHO performance status
 • Na kuur 3 en 6 CT scan

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

2 t/m 14

oxaliplatine

130 mg/m2

i.v. opgelost in 500 ml glucose 5%

x

 

capecitabine

1000 mg/m2,

2 maal daags

p.o.,

binnen 30 min na iets te hebben gegeten, met een tussentijd van 12 uur

x

x

Toediening/infuuslijst: capox (maag)
   
Emetogeniteitsklasse 3: Matig (risico 30-90%)
   

Kuurspecifieke

aandachtspunten

Oxaliplatin

 • Oxaliplatin is onverenigbaar met NaCl 0,9%, dus voor- en naspelen met glucose 5%. Oxaliplatin kan pijn geven bij het inlopen bij gebruik van een perifere lijn; evt. infuusduur verlengen van 4 tot 6 uur en lokaal warmte toedienen d.m.v. een sjaal, deken of handdoek.
  • Tip: infuus inbrengen in een grote vene en bij voorkeur zo hoog mogelijk in de arm.                
 • Oxaliplatin geeft neurotoxiciteit, gevoelsstoornissen, kougerelateerde prikkelingen die tot enkele dagen kunnen aanhouden, spierzwakte, moeite met slikken, praten en/of heesheid.
 • Tijdens of enkele uren na toediening kan de patiënt worden geconfronteerd met een acute laryngofaryngeale dysesthesie. Dit is een gevoel van vernauwing in de keelholte waardoor het lijkt of de patiënt niet goed kan slikken of ademhalen; het gevoel gaat binnen enkele seconden of minuten over. Het is niet gevaarlijk en hoeft niet behandeld te worden. Dit gevoel kan uitgelokt of versterkt worden door koude (koude dranken, koud eten, koude lucht, koelkast etc.)
   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij oxaliplatin

 

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts
 • Controleer de vitale functies
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts
 • Herstart overleg met arts
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

oxaliplatine (farmacotherapeutischkompas.nl)l

   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen

   
Besmettingsduur excreta:

Oxaliplatine: 7 dagen

Capecitabine: 6 dagen

 

 

Ontslag
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Lab. aanvraag
 • Medicatie/recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • capecitabine
 • oxaliplatine

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

30 – 50

dosis reductie capecitabine met 25 %

< 30

dosis reductie capecitabine met 50%

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop  

Leverdysfunctie

minimaal

geen dosisreductie

matig

dosis reductie capecitabine met 25%

ernstig

dosis reductie capecitabine met 50 %

Diarree

CTC Gradering

Graad 2

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 50%

2e optreden: chemotherapie  stop.

Graad 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop.

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine en oxaliplatine met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis reductie capecitabine 50%

2e optreden: capecitabine stop.

Huidtoxiciteit  

Hand-voet syndroom

CTC Gradering

Graad 2

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine met 50%

4e optreden: capecitabine stop

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine 50%

2e optreden: capecitabine stop.

 Perifere Neuropathie

CTC Gradering

Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur

vermindering dosis oxaliplatine met 25%, bij aanhoudende klachten stop oxaliplatin

Graad 3 en 4

stop oxaliplatine

Bron(nen)