Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Carboplatine (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
13-08-2019
Indicatie:

palliatieve behandeling bij gemetastaseerd mamma ca

bij BRCA1/2 gen mutatie 1e keus middel

   
Aantal kuren: 6, afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier- en beenmergfunctie

   

Exclusie:

serum creatinine clearance ≤  20 ml/min
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab
 • lengte en gewicht
 

Voor iedere kuur:

 • lab: Hb, leuko, neutro, trombo
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT
 • WHO performance status
 • pols, temp, RR en gewicht

 • poli afspraak specialist of verpleegkundige

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

carboplatine

AUC = 6

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%

x

 

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Carboplatine
   
Emetogeniteitsklasse: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie:

Geen

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

Carboplatine: ernstige nierinsufficiëntie

AUC berekening creatinine klaring met de Cockroft Gaultformule en de carboplatin dosering met de Calvertformule

   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij carboplatine.

Het risico neemt toe met het aantal giften carboplatine.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.
   
Calamiteiten:  
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: carboplatine 4 dgn.
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen
 • premedicatie regelen indien reactie op carboplatine i.o.m. arts