Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Letrozol of Anastrozol neo-adjuvant (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
20 februari 2020
Indicatie:

Neo-adjuvante behandeling van postmenopauzale vrouwen met hormoon-receptor positieve borstkanker.

   
Aantal cycli: 5 jaar
   
Cyclus:

dagelijks letrozol 2,5 mg p.o. of

dagelijks anastrozol 1 mg p.o.

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

   
Onderzoek:

WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

letrozol

2,5 mg/p.o.

tabletten dagelijks (5 jaar)
neo-adjuvant en adjuvant

(tot progressie of operatie)

OF

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

anastrozol

1 mg/p.o.

tabletten dagelijks

(5 jaar neo-adjuvant tot progressie of operatie)

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Letrozol of Anastrozol neo-adjuvant
   
Emetogeniteitsklasse: minimaal (risico <10%)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie: geen
   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Bij patiënten bij wie de postmenopauzale status onduidelijk is, (< 1 jaar geen menstruatie zonder beïnvloedende medicatie) moet eerst een beoordeling van de LH-, FSH- en/of estradiolspiegels plaatsvinden om de postmenopauzale status duidelijk vast te stellen voordat behandeling wordt ingesteld.

Bij vrouwen met een voorgeschiedenis met botfracturen, osteoporose of veel kans hierop, of een leeftijd ≥ 65 jaar de botdichtheid vóór en tijdens de behandeling controleren en zo nodig profylaxe of een behandeling voor osteoporose instellen.

Wees terughoudend bij ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen, omdat anastrozol hierbij niet is onderzocht.

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

 

Besmettingsduur excreta:

niet van toepassing

Bron(nen)