Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Vinorelbine (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
25-09-2019
Indicatie: palliatieve behandeling bij gemetastaseerd mammacarcinoom
   
Aantal kuren: tot progressie of toxiciteit
   
Cyclus:

wekelijks (1 x per 7 dagen)

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Routine lab
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab.
 • Hb, leuko, neutro, trombo
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT, ALAT
 • WHO performance status
 • pols, temp, RR en gewicht

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag 1

vinorelbine

30 mg/m2

i.v., in 50 ml NaCl 0.9%

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Vinorelbine
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie: geen
   
Overgevoeligheidsreacties:

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige maatregelen en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: 7 dagen
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen