Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina’s van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Frohon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.

De sites waarnaar deze site linkt worden door het Frohon regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Toch kan het Frohon voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Het Frohon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

Copyright: voor alle elementen (teksten, foto’s, graphics enz.) van de Frohon -website geldt: copyright © Frohon.

Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frohon.