Oesofaguscarcinoom (slokdarmkanker)

Medische informatie

Versie:
2.4
Publicatiedatum:
20-07-2023

Algemeen

Zie ook:

Zorgpad Oesofaguscarcinoom

Behandelingen adjuvant/curatief

Sinds de publicatie van de CROSS-studie worden patiënten met een potentieel resectabel slokdarmcarcinoom (met uitzondering van T1N0 tumoren) voorafgaand aan een operatie behandeld met gelijktijdige chemoradiotherapie (5 cycli carboplatine/paclitaxel).

Wanneer chirurgie niet mogelijk is (verhoogd operatierisico, of proximaal slokdarmcarcinoom) kan definitieve chemoradiotherapie met curatieve intentie worden overwogen (6 cycli carboplatine /paclitaxel).

Studies 

SANO-2

De SANO-2 studie is een vervolg op de SANO-studie waarin wordt onderzocht of het veilig is om bij patiënten met een slokdarmcarcinoom met een klinisch complete respons na chemoradiotherapie een slokdarmoperatie achterwege te wachten.

 

Titel: Actief waakzaam wachten als er geen kankerrest meer kan worden aangetoond na behandeling met chemotherapie en bestraling voor slokdarmkanker (SANO-onderzoek: Surgery As Needed for Oesophageal cancer).

 

Doel van de studie: Het doel van het onderzoek is het bepalen of een operatie in de toekomst kan worden uitgesteld en misschien zelfs wel helemaal achterwege kan worden gelaten als er na chemotherapie en bestraling geen tumorrest meer kan worden aangetoond met behulp van gebruikelijke diagnostische tests.

 

Eindpunten: 
Primair: overleving

Secundair: Het percentage patiënten dat geen chirurgie ondergaat, kwaliteit van leven, kans op niet resectabiliteit, kans op radicale resectie, postoperatieve complicaties, progressievrije overleving, metastasen op afstand en kosteneffectiviteit.

 

Belangrijkste in- en exclusie criteria: Patiënten die in aanmerking komen voor behandeling chemoradiotherapie en chirurgie met curatieve intentie kunnen worden geïncludeerd.

 

Open centra: Medisch Centrum Leeuwarden

POCOP

Het POCOP-project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten, gericht op slokdarm- en maagkanker. Het doel van POCOP is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

 

Link voor specialisten/verpleegkundigen: https://pocop.nl/voor-zorgprofessionals-onderzoeksbelang

Link voor patiënten: https://pocop.nl/voor-patienten-onderzoeksdoel

 

Deze studie loopt in Drachten, Leeuwarden en Sneek.

TAPESTRY

Titel: TGF‐β And PDL‐1 inhibition with Bintrafusp alfa in Esophageal Squamous Cell carcinoma combined with chemoradiation TheRapY.

 

Doel van de studie: Beoordelen van feasibility van toevoeging van gecombineerde TFG-beta / PD-L1 inhibitie aan definitieve chemoradiotherapie bij patiënten met plaveiselcelcarcinoom van oesofagus.

 

Opzet studie: Single-arm multicenter fase 2-studie.  

 

Belangrijkste in- en exclusiecriteria: Histologisch bewezen T1-4aNxM0 plaveiselcelcarcinoom oesofagus (M1 op basis van alleen supraclaviculaire klieren toegestaan), waarvoor definitieve chemoradiotherapie op basis van irresectabiliteit, inoperabiliteit of weigering van operatie door patiënt.

 

Primaire eindpunt(en): Percentage patiënten dat minstens 2 cycli bintrafusp alfa krijgt.

 

Open centra: Medisch Centrum Leeuwarden

TRAP-2

Titel: The efficacy of the addition of TRAstuzumab and Pertuzumab to neoadjuvant chemoradiation: a randomized multi-center study in resectable HER2 overexpressing adenocarcinoma of the esophagus or gastroesophageal junction.

 

Doel van de studie: Beoordelen of de toevoeging van trastuzumab en pertuzumab aan neo-adjuvante chemoradiotherapie bij adenocarcinomen van de oesofagus of gastro-oesofageale overgang, van meerwaarde is.

 

Opzet studie: Gerandomiseerde multicenter fase-3 studie

 

Belangrijkste in- en exclusiecriteria: Histologisch bewezen resectabel T1N+ of T2-4a-Nx adenocarcinoom van oesofagus of gastro-oesofageale overgang. LVEF > 55%.

 

Primaire eindpunt(en): Overall survival

 

Open centra: Medisch Centrum Leeuwarden.

Standaardbehandelingen

Carboplatine / Paclitaxel / Radiotherapie

Medicament

Dosis

Route

Dag

carboplatine

AUC 2 *)

i.v.

1

paclitaxel

50 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

7

Aantal cycli

5 of 6

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Slokdarmcarcinoom

Carboplatine en paclitaxel chemotherapie wordt concomitant gegeven met radiotherapie. Tijdens de neoadjuvante chemoradiotherapie (23 fracties) worden maximaal 5 cycli gegeven. Tijdens definitieve chemoradiotherapie (28 fracties) worden maximaal 6 cycli gegeven.

*)

AUC= Area Under Curve, en wordt gebruikt bij de berekening van carboplatine dosering de kreatinine klaring wordt berekend met de Cockroft Gault formule en de carboplatine dosering wordt vervolgens berekend volgens de Calvert formule.

 

Behandelingen palliatief

De standaard 1e lijns behandeling van het gemetastaseerde slokdarmcarcinoom is CapOx (Capecitabine, Oxaliplatin). Indien er een contra-indicatie is voor oxaliplatin kan ECC of CC gegeven worden (epirubicine, cisplatine, capecitabine).

Bij het HER2-positieve adenocarcinoom van de slokdarm heeft het toevoegen van trastuzumab meerwaarde. Trastuzumab wordt dan toegevoegd aan Capox chemotherapie.

Bij patiënten in een beperkte algehele conditie kan behandeling met alleen capecitabine overwogen worden.

1e lijns behandeling

Studies

LyRICX

Titel: Liposomal iRInotecan, Carboplatin or oXaliplatin in the first line treatment of esophagogastric cancer: a randomized phase 2 study (LyRICX)

 

Doel van de studie: Beoordelen welke eerstelijns behandeling de langste progressievrije overleving geeft en welke behandeling de minste neurotoxiciteit geeft, omdat dit ook het toedienen van volgende behandelingen kan belemmeren.

 

Opzet studie: Gerandomiseerde multicenter fase-2 studie.

 

Belangrijkste in- en exclusiecriteria: Histologisch bewezen gemetastaseerd of lokaal gevorderd HER2-negatief adenocarcinoom van oesofagus of maag. RECIST meetbare ziekte.

 

Primaire eindpunt(en): Primair: progressievrije overleving en neurotoxiciteit

 

Open centra: Medisch Centrum Leeuwarden.

Standaardbehandelingen

In het stroomdiagram staan de standaardbehandelingen schematisch weergegeven. 

 

Pembrolizumab + Capox

Medicament

Dosis

Route

Dag

Pembrolizumab

200 mg

i.v.

1

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 dd 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6, bij ongoing respons continueren met pembrolizumab monotherapie, eventueel in combinatie met capecitabine. 

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

zie stroomdiagram

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

Pembrolizumab + FOLFOX

Medicament 

Dosis

Route

Dag

Pembrolizumab

400 mg

i.v.

1 (iedere 6 weken)

Oxaliplatine

85 mg/m2

i.v.

1

Folinezuur

400 mg/m2

i.v.

1

5-fluorouracil (5FU) bolus

400 mg/m2

i.v.

1

5-fluorouracil (5FU) continu

2400 mg/m2

i.v.

1, continu in 46 uur

Cyclusduur

pembrolizumab: iedere 6 weken

folfox: iedere 2 weken

Aantal cycli

8-12, bij ongoing respons continueren met pembrolizumab monotherapie eventueel in combinatie met 5-FU.

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

zie stroomdiagram

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

CapOx

Medicament 

Dosis

Route

Dag

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 dd 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom, coloncarcinoom

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

FOLFOX

Medicament 

Dosis

Route

Dag

Oxaliplatine

85 mg/m2

i.v.

1

Folinezuur

400 mg/m2

i.v.

1

5-fluorouracil (5FU) bolus

400 mg/m2

i.v.

1

5-fluorouracil (5FU) continu

2400 mg/m2

i.v.

1, continu in 46 uur

Cyclusduur

14 dagen

Aantal cycli

8-12, eventueel continueren met 5FU monotherapie

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

zie stroomdiagram

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

Nivolumab + Capox

Medicament

Dosis

Route

Dag

Nivolumab

360 mg

i.v.

1

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 dd 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6, bij ongoing respons continueren met nivolumab monotherapie, eventueel in combinatie met capecitabine. 

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

zie stroomdiagram

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

Nivolumab + FOLFOX

Medicament 

Dosis

Route

Dag

Nivolumab

240 mg

i.v.

1 (

Oxaliplatine

85 mg/m2

i.v.

1

Folinezuur

400 mg/m2

i.v.

1

5-fluorouracil (5FU) bolus

400 mg/m2

i.v.

1

5-fluorouracil (5FU) continu

2400 mg/m2

i.v.

1, continu in 46 uur

Cyclusduur

14 dagen

Aantal cycli

8-12, bij ongoing respons continueren met nivolumab monotherapie eventueel in combinatie met 5-FU.

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

zie stroomdiagram

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

Trastuzumab + Capox

Medicament

Dosis

Route

Dag

Trastuzumab

Oplaaddosis 1e kuur: 8 mg/kg, vervolgkuren

6 mg/kg 

i.v.

1

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 dd 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6, bij ongoing respons continueren met trastuzumab monotherapie, eventueel in combinatie met capecitabine. 

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

zie stroomdiagram

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

Trastuzumab + FOLFOX

Medicament 

Dosis

Route

Dag

Trastuzumab

Oplaaddosis 1e kuur: 6 mg/kg, vervolgkuren

4 mg/kg 

i.v.

Oxaliplatine

85 mg/m2

i.v.

1

Folinezuur

400 mg/m2

i.v.

1

5-fluorouracil (5FU) bolus

400 mg/m2

i.v.

1

5-fluorouracil (5FU) continu

2400 mg/m2

i.v.

1, continu in 46 uur

Cyclusduur

14 dagen

Aantal cycli

8-12, bij ongoing respons continueren met trastuzumab monotherapie eventueel in combinatie met 5-FU.

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

zie stroomdiagram

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

Nivolumab

Medicament

Dosis

Route

Dag

Nivolumab

240 of 480 mg

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

14 of 21 dagen

Aantal cycli

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

Emetogeniteitsklasse

minimaal (risico < 10%)

Indicatie(s)

MMR-deficiënte tumoren

Capecitabine

Medicament

Dosis

Route

Dag

capecitabine

2  dd 1250 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

Emetogeniteitsklasse

minimaal (risico < 10%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom, coloncarcinoom, hoofd-hals carcinoom

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

2e lijns behandeling

Voor het gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom is er geen duidelijke tweedelijnsbehandeling beschikbaar en kan behandeling in studieverband worden overwogen.

Voor het adenocarcinoom van de oesofagus of gastro-oesofageale overgang (zowel HER2-positief als -negatief) geeft paclitaxel plus ramucirumab een significante winst in algehele overleving.  Als derdelijnsbehandeling geeft trifluridine/tipiracil (Lonsurf®) een zeer beperkte winst in algehele overleving. De toegevoegde waarde van docetaxel in de 2e lijn is beperkt. Studies laten een mediane verlenging van de overleving zien van ongeveer 6 weken. Bij overgangscarcinomen kan ook behandeling met paclitaxel/ramicirumab worden overwogen (zie hiervoor het maagcarcinoom).

Studies 

Voor een actueel overzicht van lopende studies zie:  onderzoekbijkanker.nl – Oncologisch Netwerk Friesland

Standaardbehandelingen

Paclitaxel – ramucirumab

Medicament 

Dosis

Route

Dag

Paclitaxel

80 mg/m2

i.v.

1, 8, 15

Ramucirumab

8  mg/kg

i.v.

1, 15

Duur cyclus (dagen)

28

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

laag (risico 10-30%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom

Trifluridine/tipiracil (Lonsurf)

Medicament 

Dosis

Route

Dag

Trifluridine/tipiracil

 2dd 35 mg/m2

oraal

dag 1-5 en dag 8-12

Duur cyclus (dagen)

28

Aantal cycli

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

Emetogeniteitsklasse

minimaal (risico < 10%)

Indicatie(s)

Maagcarcinoom, oesofaguscarcinoom of coloncarcinoom

Docetaxel 75

Medicament

Dosis

Route

Dag

docetaxel

75 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

10

Emetogeniteitsklasse

laag (risico 10-30%)

Indicatie(s)

Slokdarm- en maagcarcinoom, Prostaatcarcinoom

Bron(nen)

http://www.oncoline.nl/oesofaguscarcinoom