Oesofaguscarcinoom (slokdarmkanker)

Medische informatie

Versie:
2.32
Publicatiedatum:
14-02-2020

Algemeen

 

Zie ook:

Zorgpad Oesofaguscarcinoom

Behandelingen adjuvant/curatief

Sinds de publicatie van de CROSS-studie worden patiënten met een potentieel resectabel slokdarmcarcinoom (met uitzondering van T1N0 tumoren) voorafgaand aan een operatie behandeld met gelijktijdige chemoradiotherapie (5 cycli carboplatine/paclitaxel).

Wanneer chirurgie niet mogelijk is (verhoogd operatierisico, of proximaal slokdarmcarcinoom) kan definitieve chemoradiotherapie met curatieve intentie worden overwogen (6 cycli carboplatine /paclitaxel).

Studies / Named Patient Programs

RARESTEM / Organoid study

Bij deelname aan het onderzoek worden speciaal voor het onderzoek bij de nog te verrichten EUS extra biopten afgenomen uit de slokdarmtumor.

 

Deze studie is open in Leeuwarden

 

Titel: Chemoradioresistance in prospectively Isolated Cancer Stem Cells in Esophageal Cancer-Organoid: RARE STEM-Organoid.

 

Doel van de studie: Het verkrijgen van tumorweefsel bij patiënten met een slokdarm- en/of cardiacarcinoom, die nog een endo-echografie (scopie van de slokdarm), ook wel EUS genoemd, moeten ondergaan voor het vaststellen van het tumor-stadium. Het doel van deze studie is om te kijken of we de response op de chemoradiotherapie behandeling in de slokdarmtumor kunnen voorspellen door mini-tumoren te kweken en deze op gelijke wijze te behandelen. 

 

Eindpunten: respons op chemoradiotherapie

 

Belangrijkste in- en exclusie criteria: Patiënten die (potentieel) in aanmerking komen voor chemoradiotherapie (definitief of preoperatief) kunnen worden geïncludeerd.

SANO

In de SANO-studie wordt onderzocht of het veilig is om bij patiënten met een slokdarmcarcinoom met een klinisch complete respons na chemoradiotherapie een slokdarmoperatie achterwege te wachten.

 

Deze studie is open in Leeuwarden

 

Titel: Actief waakzaam wachten als er geen kankerrest meer kan worden aangetoond na behandeling met chemotherapie en bestraling voor slokdarmkanker (SANO-onderzoek: Surgery As Needed for Oesophageal cancer).

 

Doel van de studie: Het doel van het onderzoek is het bepalen of een operatie in de toekomst kan worden uitgesteld en misschien zelfs wel helemaal achterwege kan worden gelaten als er na chemotherapie en bestraling geen tumorrest meer kan worden aangetoond met behulp van gebruikelijke diagnostische tests.

 

Eindpunten: 
Primair: overleving

Secundair: Het percentage patiënten dat geen chirurgie ondergaat, kwaliteit van leven, kans op niet resectabiliteit, kans op radicale resectie, postoperatieve complicaties, progressievrije overleving, metastasen op afstand en kosteneffectiviteit.

 

Belangrijkste in- en exclusie criteria: Patiënten die in aanmerking komen voor behandeling chemoradiotherapie en chirurgie met curatieve intentie kunnen worden geïncludeerd.

 

POCOP

Het POCOP-project (Prospective Observational Cohort Study of Oesophageal-gastric cancer Patients) biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens en patiëntgerapporteerde uitkomsten, gericht op slokdarm- en maagkanker. Het doel van POCOP is het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek om de prognose en levenskwaliteit van patiënten te verbeteren.

 

Link voor specialisten/verpleegkundigen: https://pocop.nl/voor-zorgprofessionals-onderzoeksbelang

Link voor patiënten: https://pocop.nl/voor-patienten-onderzoeksdoel

 

Deze studie loopt in Drachten, Leeuwarden en Sneek.

Standaardbehandelingen

Carboplatine / Paclitaxel / Radiotherapie

Medicament

Dosis

Route

Dag

carboplatine

AUC 2

i.v.

1

paclitaxel

50 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

7

Aantal cycli

5 of 6

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Slokdarmcarcinoom

Toelichting

Carboplatine en paclitaxel chemotherapie wordt concomitant gegeven met radiotherapie. Tijdens de neoadjuvante chemoradiotherapie (23 fracties) worden maximaal 5 cycli gegeven. Tijdens definitieve chemoradiotherapie (28 fracties) worden maximaal 6 cycli gegeven.

Behandelingen palliatief

De standaard 1e lijns behandeling van het gemetastaseerde slokdarmcarcinoom is CapOx (Capecitabine, Oxaliplatin). Bij patiënten met een adenocarcinoom kan gekozen worden voor EOX (Epirubicine, Oxaliplatin, Capecitabine), echter de toegevoegde waarde van Epirubicine is beperkt. Indien er een contra-indicatie is voor oxaliplatin kan ECC of CC gegeven worden (epirubicine, cisplatine, capecitabine).

Bij het HER2-positieve adenocarcinoom van de slokdarm heeft het toevoegen van trastuzumab meerwaarde, er wordt dan TCC (trastuzumab, capecitabine, cisplatine) gegeven.

Bij patiënten in een beperkte algehele conditie kan behandeling met alleen capecitabine overwogen worden.

1e lijns behandeling

Studies / Named Patient Programs

Er zijn op dit moment geen studies open.

Standaardbehandelingen

EOX

Medicament (EOX)

Dosis

Route

Dag

epirubicine

50 mg/m2

i.v.

1

oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 625 mg/m2

p.o.

1-21

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

CapOx

Medicament (CapOx)

Dosis

Route

Dag

oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom, coloncarcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

TCC

Medicament (TCC)

Dosis

Route

Dag

trastuzumab

6 mg/kg

(1e gift 8 mg/kg)

i.v.

1

cisplatine

80 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom (Her2+)

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

Capecitabine

Medicament

Dosis

Route

Dag

capecitabine

2 d.d. 1250 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

Emetogeniteitsklasse

minimaal (risico < 10%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom, coloncarcinoom, hoofd-hals carcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

ECC

Medicament (ECC)

Dosis

Route

Dag

epirubicine

50 mg/m2

i.v.

1

cisplatine

60 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag- en slokdarmcarcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

CC

Medicament (CC)

Dosis

Route

Dag

cisplatine

60 mg/m2

i.v.

1

capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Plaveiselcelcarcinoom slokdarm

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

2e lijns behandeling

De toegevoegde waarde van docetaxel in de 2e lijn is beperkt. Studies laten een mediane verlenging van de overleving zien van ongeveer 6 weken. Bij overgangscarcinomen kan ook behandeling met paclitaxel/ramicirumab worden overwogen (zie hiervoor het maagcarcinoom).

Studies / Named Patient Programs

Er zijn op dit moment geen studies open

Standaardbehandelingen

Docetaxel 75

Medicament

Dosis

Route

Dag

docetaxel

75 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

10

Emetogeniteitsklasse

laag (risico 10-30%)

Indicatie(s)

Slokdarm- en maagcarcinoom, Prostaatcarcinoom

 

Bron(nen)

http://www.oncoline.nl/oesofaguscarcinoom