Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Wetenschappelijk onderzoek

Artsen en andere betrokkenen bij onderzoek en behandeling van kanker proberen de behandeling van kanker steeds te verbeteren. Dit gebeurt door wetenschappelijk onderzoek, ook wel studies of trials geheten. Door deel te nemen aan studies of trials wordt belangrijke informatie verkregen voor toekomstige behandelingen. Dit kan bijvoorbeeld de kwaliteit van leven verbeteren of de kans op bijwerkingen verminderen.

Er zijn strenge landelijke regels en wetten voor het doen van onderzoek. Zo wordt de beste kwaliteit van informatie uit het onderzoek gehaald en wordt de persoon die mee wil doen goed beschermd.

Uw arts of verpleegkundige (onderzoeksverpleegkundige of verpleegkundig specialist) kan u vragen om aan een onderzoek mee te doen. Meestal betreft het een wetenschappelijk onderzoek waarin twee soorten medicijnen, die apart al uitgebreid getest zijn, met elkaar worden vergeleken. Hierbij is één middel de standaardbehandeling en het andere middel een nieuwere manier van behandelen. Ook kan het gaan om het beoordelen van de effecten of bijwerkingen van verschillende behandelschema’s. Soms wordt bloed of weefsel verzameld om te kijken naar mogelijke behandelingen in de toekomst. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar voorlichting, gezamenlijke besluitvorming of ondersteuning bij kanker.

De Friese ziekenhuizen doen mee aan veel onderzoeken. Wanneer u in aanmerking komt voor een onderzoek zal uw arts of (onderzoeks-)verpleegkundige u hiervoor vragen. U ontvangt dan mondelinge en schriftelijke informatie. Voordat u beslist of u deelneemt, moet u goed op de hoogte zijn. U krijgt voldoende tijd om er over na te denken en vragen te stellen. Pas als u alles begrepen hebt en u mee wilt doen, wordt u gevraagd een handtekening te plaatsen op een toestemmingsformulier (informed consent formulier). U kunt tijdens het onderzoek op elk moment besluiten om te stoppen met uw deelname aan het onderzoek.