Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

PAT-teams Friese Regio

  • De multidimensionale benadering van de patiënt en zijn zorgvragen in de palliatieve fase vraagt om kennis en betrokkenheid van meerdere disciplines die in een interdisciplinair werkend team verenigd zijn.
  • Elk ziekenhuis binnen de Friese Regio heeft de beschikking over een gespecialiseerd team palliatieve zorg dat is samengesteld met in palliatieve zorg gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en/of Big-geregistreerde psychologen en maatschappelijk werkers. Dit Palliatief Advies Team (PAT) kan bij palliatieve zorgvragen worden geconsulteerd door de hoofdbehandelaar, een vertegenwoordiger van het interdisciplinaire behandelteam of door de patiënt zelf (of diens vertegenwoordiger).
  • In alle ziekenhuizen van de Friese Regio vindt de PAT-bespreking wekelijks plaats. Indien de ingebrachte casus dit relevant maakt wordt ook de zorgverlener uit de 1e lijn uitgenodigd.

Contactgegevens PAT-teams

Tjongerschans
Bereikbaar: 08.30h – 17.00h
Tel. nr 0513-685900
Email: PAT@tjongerschans.nl
 
Vera Kuiken, PA-er PZ
Pietje Anna Feenstra, PA-er PZ
Saskia Visser, PA-er pijn en PZ
MCL
Bereikbaar: 08.30h – 17.00h
Tel. nr 058-2863187
Email: topz@mcl.nl
 
Rick Idsardi, verplk. spec. PZ i.o. 
Ineke Wijnja, verplk. consulent PZ
Jacqueline Holthuis, verplk. spec. PZ
Nij Smellinghe
Bereikbaar: 09.00h-16.00h
Tel. nr 0512-588496
Email: palliatievezorg@nijsmellinghe.nl 
 
Femke Peters, PA-er PZ
Marieke Hillebrand, verplk. spec. PZ
Antonius
Bereikbaar: 08.30h-17.00h
Tel. nr 0515-488089
Email: PAT@mijnantonius.nl
 
Margot Faber, verplk. consulent PZ
Karin v/der Molen, verplk. consulent PZ