Maagcarcinoom (maagkanker)

Medische informatie

Versie:
2.3
Publicatiedatum:
14-02-2020

Behandelingen adjuvant/curatief

De standaardbehandeling van maagkanker (meer dan stadium 1) bestaat niet alleen uit resectie maar ook uit preoperatieve chemotherapie en postoperatieve chemotherapie. Gebleken is dat hier mee de overleving van de patiënten met maagkanker duidelijk beter werd dan na alleen resectie.

Patiënten met een resectable maagcarcinoom (meer dan stadium 1), die daar qua conditie en comorbiditeit voor in aanmerking komen, worden behandeld met pre- en postoperatief FLOT (5FU, leucovorin, oxaliplatin, taxotere) chemotherapie. Voor de operatie worden 4 kuren toegediend elke 2 weken en na de operatie weer 4 kuren elke 2 weken. Na een vergelijkend onderzoek bleek dit behandelschema effectiever dan de ECC of EOX die eerder werd gegeven. Indien behandeling met FLOT niet haalbaar lijkt, kan wel behandeling met ECC of EOX overwogen worden.

In situaties waarin geen preoperatieve chemotherapie is gegeven, kan na een in opzet curatieve resectie adjuvante chemoradiotherapie overwogen worden in geval van een R1-resectie (we houden dan het schema aan zoals gebruikt in de CRITICS I studie met capecitabine en cisplatin).

 

Zie ook:

Zorgpad maagcarcinoom

Standaardbehandelingen

FLOT

Medicament

Dosis

Route

Dag

Docetaxel

50 mg/m2

i.v.

1

Oxaliplatin

85 mg/m2

i.v.

1

Folinezuur

200 mg/m2

i.v.

1

Fluorouracil (5FU)

2600 mg/m2
start dag 1

i.v.

continu in 24 uur

Duur cyclus (dagen)

14 dagen

Aantal cycli

4 voor de operatie en 4 na de operatie

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

maagkanker, niet gemetastaseerd.

 

Pre- en postoperatief ECC

Medicament

Dosis

Route

Dag

Epirubicine

50 mg/m2

i.v.

1

Cisplatine

60 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6 (3 pre-operatief, 3 postoperatief)

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maagcarcinoom

Cisplatine/capecitabine/radiotherapie

Medicament

Dosis

Route

Dag

Cisplatine

20 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 d.d. 575 mg/m2

p.o.

1-5

Duur cyclus (dagen)

7

Aantal cycli

5

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Critics studie (experimentele arm), maagcarcinoom

Toelichting

Cisplatine en capecitabine chemotherapie wordt concomitant gegeven met radiotherapie. Tijdens de radiotherapie (25 fracties) worden maximaal 5 doses cisplatine gegeven. De capecitabine wordt alleen ingenomen op dagen dat er bestraald wordt (dus niet in de weekenden).

EOX

Medicament

Dosis

Route

Dag

Epirubicine

50 mg/m2

i.v.

1

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag- en oesofaguscarcinoom

Behandelingen palliatief

1e lijns behandeling

De standaard 1e lijns behandeling van het gemetastaseerde maagcarcinoom is CapOx (Capecitabine, Oxaliplatin). Er kan gekozen worden voor EOX (Epirubicine, Oxaliplatin, Capecitabine), echter de toegevoegde waarde van Epirubicine is beperkt. Bij het HER2-positieve maagcarcinoom of gastroesophageale junctiecarcinoom heeft het toevoegen van trastuzumab meerwaarde, er wordt dan TCC (Trastuzumab, Capecitabine, Cisplatine) gegeven. Bij patiënten in een beperkte algehele conditie kan behandeling met alleen capecitabine overwogen worden.

Studies / Named Patient Programs

Er zijn op dit moment geen studies open.

Standaardbehandelingen

EOX

Medicament

Dosis

Route

Dag

Epirubicine

50 mg/m2

i.v.

1

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag- en oesofaguscarcinoom

CapOx

Medicament

Dosis

Route

Dag

Capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Maag- en oesofaguscarcinoom, coloncarcinoom

TCC

Medicament

Dosis

Route

Dag

Trastuzumab

6 mg/kg

(1e gift 8 mg/kg)

i.v.

1

Cisplatine

80 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 d.d. 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

hoog (risico > 90%)

Indicatie(s)

Maag (Her2+)- en oesofaguscarcinoom

Capecitabine

Medicament

Dosis

Route

Dag

Capecitabine

2 d.d. 1250 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

Emetogeniteitsklasse

minimaal (risico < 10%)

Indicatie(s)

Maag- en oesofaguscarcinoom, coloncarcinoom, hoofd-halscarcinoom

Toelichting

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

2e lijns behandeling

In de 2e lijn kan een behandeling met Paclitaxel en Ramicirumab overwogen worden.

Studies / Named Patient Programs

Er zijn op dit moment geen studies open.

Standaardbehandelingen

Paclitaxel/Ramicirumab

Medicament

Dosis

Route

Dag

Paclitaxel

80 mg/m2

i.v.

1, 8, 15

Ramicirumab

8 mg/kg

i.v.

1, 15

Duur cyclus (dagen)

28

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

laag (risico 10-30%)

Indicatie(s)

Maagcarcinoom of oesofaguscarcinoom

 

Bron(nen)

www.oncoline.nl/maagcarcinoom