Maagcarcinoom (maagkanker)

Medische informatie

Versie:
2.4
Publicatiedatum:
14-02-2020

Behandelingen adjuvant/curatief

Behandeling van maagkanker vindt plaats in een gespecialiseerd centrum, in deze regio is dat het MCL. Patiënten worden verwezen naar het MCL en daar wordt in het MDO het verdere beleid bepaald. De standaardbehandeling van maagkanker (meer dan stadium 1) bestaat niet alleen uit resectie maar ook uit preoperatieve chemotherapie en postoperatieve chemotherapie. Gebleken is dat hiermee de overleving van de patiënten met maagkanker duidelijk beter werd dan na alleen resectie.

 

Patiënten met een resectabel maagcarcinoom (meer dan stadium 1), die daar qua conditie en comorbiditeit voor in aanmerking komen, worden behandeld met pre- en postoperatief FLOT (5FU, leucovorin, oxaliplatin, taxotere) chemotherapie. Voor de operatie worden 4 kuren toegediend elke 2 weken en na de operatie weer 4 kuren elke 2 weken. 

 

Op dit moment kunnen patiënten ook participeren in de CRITICS 2 studie, zij worden dan alleen preoperatief behandeld. Zij worden dan gerandomiseerd voor alleen chemotherapie, alleen chemoradiotherapie of achtereenvolgend eerst chemotherapie en daarna chemoradiotherapie

 

In situaties waarin geen preoperatieve chemotherapie is gegeven, kan na een in opzet curatieve resectie adjuvante chemoradiotherapie overwogen worden in geval van een R1-resectie (we houden dan het schema aan zoals gebruikt in de CRITICS I studie met capecitabine en cisplatine).

 

Zie ook:

Zorgpad maagcarcinoom

Standaardbehandelingen

FLOT

Medicament

Dosis

Route

Dag

Docetaxel

50 mg/m2

i.v.

1

Oxaliplatine

85 mg/m2

i.v.

1

Folinezuur

200 mg/m2

i.v.

1

Fluorouracil (5FU)

2600 mg/m2
start dag 1

i.v.

continu in 24 uur

Duur cyclus (dagen)

14 dagen

Aantal cycli

4 voor de operatie en 4 na de operatie

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

maagkanker, niet gemetastaseerd.

Cisplatine-capecitabine-radiotherapie

Medicament

Dosis

Route

Dag

Cisplatine

20 mg/m2

i.v.

1

Capecitabine

2 d.d. 575 mg/m2

p.o.

1-5

Duur cyclus (dagen)

7

Aantal cycli

5

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Critics studie (experimentele arm), maagcarcinoom

Cisplatine en capecitabine chemotherapie wordt concomitant gegeven met radiotherapie. Tijdens de radiotherapie (25 fracties) worden maximaal 5 doses cisplatine gegeven. De capecitabine wordt alleen ingenomen op dagen dat er bestraald wordt (dus niet in de weekenden).

Behandelingen palliatief

1e lijns behandeling

 

Bij gemetastaseerd maagcarcinoom wordt aanvullend pathologisch onderzoek aangevraagd betreffende de HER2-neu status, de microsatelliet stabiliteit en de PDL1 expressie volgens CPS score.

 

De standaard 1e lijns behandeling van het gemetastaseerde maagcarcinoom is CapOx (capecitabine, oxaliplatine). Bij het HER2-positieve maagcarcinoom of gastro-oesophageale junctiecarcinoom heeft het toevoegen van trastuzumab meerwaarde, er wordt dan CapOx-trastuzumab gegeven. Bij patiënten in een beperkte algehele conditie kan behandeling met alleen capecitabine overwogen worden. Indien er sprake is van een microsatelliet instabiele tumor (MSI-h) dan zal palliatieve immunotherapie (nivolumab) de voorkeur hebben. Indien de PDL-1 expressie volgens CPS een score heeft van 5 of hoger dan kan nivolumab aan de CapOx worden toegevoegd. 

Indien patiënten geen capecitabine kunnen gebruiken kan als alternatief Folfox worden toegediend, dit kan ook in combinatie met trastuzumab of nivolumab.

Studies 

Voor een actueel overzicht van lopende studies zie:  onderzoekbijkanker.nl – Oncologisch Netwerk Friesland

Standaardbehandelingen

CapOx

Medicament

Dosis

Route

Dag

Capecitabine

2 dd 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6, optioneel daarna monotherapie capecitabine

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Maag- en oesofaguscarcinoom, coloncarcinoom

CapOx-trastuzumab

Medicament

Dosis

Route

Dag

Capecitabine

2 dd 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Trastuzumab

6 mg/kg

(1e gift 8 mg/kg)

i.v.

1

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6, daarna optioneel capecitabine-trastuzumab of alleen trastuzumab

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Gemetastaseerd maagcarcinoom

CapOx-nivolumab

Medicament

Dosis

Route

Dag

Capecitabine

2 dd 1000 mg/m2

p.o.

1-14

Nivolumab

360 mg

i.v.

1

Oxaliplatine

130 mg/m2

i.v.

1

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

6, daarna optioneel capecitabine-nivolumab of alleen nivolumab

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Gemetastaseerd maagcarcinoom

FOLFOX

Medicament FOLFOX

Dosis

Route

Dag

Oxaliplatine

85 mg/m2

i.v.

1

Folinezuur

 

400 mg/m2

 

i.v.

1

5-fluorouracil (5-FU)400 mg/m2

400 mg/m2

 (bolus)

i.v.

1

5-fluorouracil

2400 mg/m2

i.v.

Continu in 46 uur.

Duur cyclus (dagen)

14

Aantal cycli

12

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

maagcarcinoom

Capecitabine

Medicament

Dosis

Route

Dag

Capecitabine

2 dd

1250 mg/m2

p.o.

1-14

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

Tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit

Emetogeniteitsklasse

minimaal (risico < 10%)

Indicatie(s)

Maag- en oesofaguscarcinoom, coloncarcinoom, hoofd-halscarcinoom

Voor start behandeling DPD-diagnostiek. Indien wild type 100% dosering, indien heterozygoot mutant 50% protocoldosering, indien homozygoot mutant niet voorschrijven.

 

2e lijns behandeling

In de 2e lijn kan een behandeling met Paclitaxel en Ramicirumab overwogen worden.

Standaardbehandelingen

Paclitaxel-Ramicirumab

Medicament

Dosis

Route

Dag

Paclitaxel

80 mg/m2

i.v.

1, 8, 15

Ramicirumab

8 mg/kg

i.v.

1, 15

Duur cyclus (dagen)

28

Aantal cycli

6

Emetogeniteitsklasse

laag (risico 10-30%)

Indicatie(s)

Maagcarcinoom of oesofaguscarcinoom

 3e lijns behandeling

In de 3e lijn kan behandeling met trifluridine-tipiracil (Lonsurf)  worden overwogen

Lonsurf

Medicament

Dosis

Route

Dag

Trifluridine + Tipiracil

2 dd 35 mg/m2

 

p.o.

dag 1-5 en 8-12 elke 4 weken

Duur cyclus (dagen)

4 weken

Aantal Cycli

Tot progressie of niet acceptabele toxiciteit

Emetogeniteitsklasse

minimaal (risico < 10%)

Indicatie(s)

 

Kuurtoelichting: Lonsurf 

Bron(nen)

www.oncoline.nl/maagcarcinoom