Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Nij Smellinghe Drachten

Algemene informatie

In Zuidoost-Friesland bieden wij als ziekenhuis Nij Smellinghe de zorg aan de inwoners die voornamelijk afkomstig zijn uit de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Tietjerksteradeel, Marum en Grootegast.

Nij Smellinghe is een ziekenhuis met 339 bedden en uitgebreide poliklinische voorzieningen. Alle specialismen zijn vertegenwoordigd.

Team en contact

Door de behandeling kunnen bijwerkingen optreden waarbij het nodig is om direct contact op te nemen met de dagbehandeling Oncologie van ziekenhuis Nij Smellinghe. Hiervoor kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30-10.00 en 13.00-14.00 bellen met telefoonnummer 0512-588559.

Voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot het telefonische spreekuur kunt u het volgende nummer bellen: 0512-588278.

Buiten kantooruren kunt u bij dringende vragen of klachten contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuis Nij Smellinghe: telefoonnummer 0512-588145

Gang van zaken op de dagbehandeling oncologie van Nij Smellinghe

Op de dag dat de behandeling gepland staat, meldt u zich bij de dagbehandeling Oncologie op route 20. Op uw afsprakenkaartje staat hoe laat u wordt verwacht.

Meestal is er al bloed geprikt en bent u daar de vorige dag over gebeld. Er is u verteld wat de uitslagen zijn en er is u gevraagd hoe het met u gaat. U weet dan of de kuur de volgende dag doorgaat. Soms wordt op de dag van de kuur bloed geprikt. U moet dan op de dag van de kuur wachten op de uitslag en het klaarmaken van de kuur.

De afdeling is verdeeld in een ruimte met 6 behandelstoelen en 2-éénpersoons kamers. Tijdens de kuur mag uw partner of andere naaste bij u blijven. 

Na de behandeling krijgt u de vervolgafspraken mee.

Hoewel het prettig kan zijn in contact te komen met lotgenoten (op de verpleegafdeling), moet u zich ook realiseren dat elke patiënt zijn eigen ziekte heeft en eigen specifieke behandeling.

Gang van zaken bij opname in de kliniek

Soms is het niet mogelijk de kuur poliklinisch op de dagbehandeling te geven. Wanneer dit het geval is, wordt u opgenomen op verpleegafdeling A2.

Contact informatie

Bezoekadres
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten

Postadres
Postbus 20200
9200 DA Drachten

Telefoon
0512 – 588 888

Website
www.nijsmellinghe.nl