Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Antonius Zorggroep Sneek

Algemene informatie

Antonius Zorg is er voor u. Samen zorgen wij voor de beste zorg, bij u in de buurt, zowel thuis als in het ziekenhuis. Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met twee locaties in Sneek en in Emmeloord én Thuiszorg Zuidwest Friesland met 36 buurtgerichte zorgteams.

Team en contact

Door de behandeling kunnen bijwerkingen optreden waarbij het nodig is om direct contact op te nemen met de verpleegkundig consulent oncologie. Hiervoor kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur bellen met telefoonnummer 0515-488904. Op andere tijdstippen kunt u de voicemail inspreken of mailen met de verpleegkundig consulent oncologie. Na 16.30 uur kunt u bellen met de 24-uurs bereikbaarheid, telefoonnummer 0515-488600. Bij het informatiegesprek met de verpleegkundig consulent oncologie krijgt u een behandelwijzer met de telefoonnummers.

Achter in de behandelwijzer kunt u zelf aantekeningen maken en/of vragen opschrijven. Bij het volgende bezoek aan uw huisarts of het ziekenhuis kunt u de vragen bespreken met uw arts of verpleegkundige.

Gang van zaken op de dagbehandeling oncologie

Op de dag dat de behandeling gepland staat, meldt u zich bij de receptie van het ziekenhuis op het afgesproken tijdstip. De oncologieverpleegkundige vertelt de bloeduitslagen en vraagt naar de bijwerkingen. In dit gesprek wordt met u besproken of de behandeling wel of niet kan doorgaan. De afdeling is verdeeld in 1-, 2-, en 4-persoonskamers.

De oncologieverpleegkundige zal  bij u het infuus prikken en geeft u de behandeling. Terwijl u de kuur krijgt, kan uw partner of een andere naaste bij u blijven.

Na de behandeling krijgt u de vervolgafspraken mee. Deze afspraken betreffen de bloedafname, mogelijke onderzoeken, het bezoeken van een specialist of verpleegkundig consulent oncologie en de datum van de volgende kuur. 

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent oncologie.

Hoewel het prettig kan zijn in contact te komen met lotgenoten (op de verpleegafdeling), moet u zich ook realiseren dat elke patiënt zijn eigen ziekte heeft en eigen specifieke behandeling.

Gang van zaken bij opname in de kliniek

Soms is het niet mogelijk de kuur op de dagbehandeling te geven. Dit kan het geval zijn als de kuur langer duurt dan een paar uren of zelfs een paar dagen zal duren. In dat geval wordt u opgenomen op de afdeling B0.

Op de dag dat de behandeling gepland staat, meldt u zich bij de receptie van het ziekenhuis op het afgesproken tijdstip. Op de afdeling heeft u eerst een gesprek met de afdelingsverpleegkundige. Zij/hij zal u informeren over de gang van zaken rond de behandeling. Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen aan de verpleegkundige of de arts. De oncologieverpleegkundige vertelt de bloeduitslagen en vraagt naar de bijwerkingen. In dit gesprek wordt met u besproken of de behandeling wel of niet kan doorgaan. De afdeling is verdeeld in 1-, 2-, en 4-persoonskamers. De oncologieverpleegkundige zal u het infuus prikken en geeft u de behandeling. Tijdens de behandeling kunt u bezoek ontvangen. De bezoektijden vindt u in de afdelingsfolder.

Na de behandeling krijgt u de vervolgafspraken mee. Deze afspraken betreffen de bloedafname, mogelijke onderzoeken, het bezoeken van een specialist of verpleegkundig consulent oncologie en de datum van de volgende kuur. 

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent oncologie.

Contact informatie

Bezoekadres
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek 

Postadres
Postbus 20.000
8600 BA Sneek

Telefoon
0515 – 48 88 88

Website
www.mijnantonius.nl