Over Frohon

FROHON staat voor Friese Regio Oncologisch en Hemato Oncologisch Netwerk en is een oncologisch samenwerkingsverband in de Friese ziekenhuizen. Het is een initiatief van de in de Friese ziekenhuizen werkende internist-hematologen en medisch oncologen. Dit samenwerkingsverband is ontstaan uit de samenwerking, die de internist-hematologen hebben sinds 1997 en die nog bestaat als Stichting Hemobase. De medisch oncologen hebben zich sinds 2004 in Friesland georganiseerd in de Stichting Medisch Oncologen Friesland (SMOF).

De start van FROHON gaat terug naar maart 2014 waarin de (toenmalige) bestuurders van de vier Friese ziekenhuizen samen met de oncologen/hematologen van Friesland een intentieverklaring ondertekenden om te komen tot een netwerk voor oncologie en hematologie in de Friese regio.

FROHON heeft als doel de oncologische samenwerking in Friesland te versterken om daarmee de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten te optimaliseren. Transparantie en uniform werken is belangrijk hierbij. Kwalitatief goede oncologische zorg willen we voor het grootste deel van de patiënten in Friesland kunnen aanbieden, waarbij de zorg dicht bij huis gegeven moet worden als dit kan. Het aanbieden van landelijk en lokaal wetenschappelijk onderzoek aan onze patiënten is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en helpt om mee te doen met de nieuwste ontwikkelingen en vooruitgang van onderzoek en behandeling van kanker. Een belangrijk doel van FROHON is, dat de systemische of medicamenteuze behandeling (behandeling met medicijnen) van kanker op elkaar afgestemd wordt. Een gezamenlijke website is een belangrijk middel om onze doelen te bereiken. Medicamenteuze behandeling is een belangrijk onderdeel bij de behandeling van kanker en dit wordt gegeven door internist-hematologen, medisch oncologen of door longarts-oncologen. Het ligt in onze bedoeling, dat ook de longarts-oncologen in Friesland aansluiten bij FROHON. Kankerzorg kenmerkt zich door multidisciplinaire samenwerking en vele specialismen en behandelaars zijn hierbij betrokken. Naast samenwerking  op het gebied van medicatie is  daarom samenwerking op alle andere onderdelen van onderzoek en behandeling van kanker belangrijk en het ligt in onze bedoeling om door te ontwikkelen naar een oncologisch netwerk in Friesland.

De website geeft informatie over systemische behandeling van kanker, inclusief de actuele mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is website onderverdeeld in een twee delen. Een deel is met name bedoeld voor zorgverleners (artsen-verpleegkundigen) en ander deel richt zich op patiënten.
In het zorgverlenersdeel is informatie opgenomen over behandelingen, therapieschema’s en toedieningsschema’s.
Het patiëntendeel bevat informatie over kanker en behandelingen, chemotherapieschema’s, bijwerkingen van behandelingen, informatie over hoe om te gaan met deze bijwerkingen en contactinformatie. We hopen de informatie op de website later ook Friestalig aan te kunnen bieden.