Cholangiocarcinoom (galweg- en galblaaskanker)

Medische informatie

Versie:
1.2
Publicatiedatum:
21-04-2022

Behandelingen adjuvant

Toelichting

Na chirurgische resectie van een galweg- of galblaascarcinoom zijn er geen beschikbare data dat adjuvante therapie (radiotherapie, chemotherapie of chemoradiotherapie) een toegevoegde waarde heeft.

Ook de BILCAP-studie (Lancet Oncol 2019;20(5):663-73, Primrose JN et al) liet na een follow-up van mediaan 60 maanden geen statistisch significant langere overleving zien na adjuvante behandeling met capecitabine dan na observatie (HR: 0,81 [95%-BI: 0,63-1,04]; P = 0,097). Dit resultaat voldeed niet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling [commissie BOM juli 2019].

Behandelingen palliatief

Toelichting

Bij de palliatieve behandeling van het galweg- of galblaascarcinoom is adequate endoscopische drainage van de galwegen belangrijk m.b.t. overleving en kwaliteit van leven.

1e lijns behandeling

Studies / Named Patient Programs

Er zijn op dit moment geen studies open

Standaardbehandelingen

Cisplatin/gemcitabine

Medicament

Dosis

Route

Dag

cisplatin

     25 mg/m2

i.v.

1 en 8

gemcitabine

1000 mg/m2

i.v.

1 en 8

Duur cyclus (dagen)

21

Aantal cycli

8

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Eerstelijns behandeling van het irresectabele en/of gemetastaseerde galweg- of galblaascarcinoom

Toelichting

Indien de algemene conditie dit toelaat kan palliatieve chemotherapie middels de combinatie van cisplatin en gemcitabine worden overwogen voor een beperkte overlevingswinst. (Valle J et al. Cisplatin plus gemcitabine versus gemcitabine for biliary tract cancer. N Engl J Med 2010;362(14):1273-81, Okusaka T et al. Gemcitabine alone or in combination with cisplatin in patients with biliary tract cancer. Br J Cancer 2010;103(4):469-74).

 

2e lijns behandeling

Studies 

Voor een actueel overzicht van lopende studies zie:  onderzoekbijkanker.nl – Oncologisch Netwerk Friesland

 

Standaardbehandelingen

mFOLFOX6

Medicament

Dosis

Route

Dag

Oxaliplatin

85 mg/m2

i.v.

1

Folinezuur

350 mg

i.v.

1

Fluorouracil

400 mg/m2  

i.v.

1

Fluorouracil

2400 mg/m2  

i.v.

Continu in 46h

Duur cyclus (dagen)

14

Aantal cycli

12

Emetogeniteitsklasse

matig (risico 30-90%)

Indicatie(s)

Tweedelijns behandeling van het irresectabele en/of gemetastaseerde galweg- of galblaascarcinoom

Kuurtoelichting: FOLFOX6

Verbonden toedienlijsten

Folfox6

 

Toelichting:

In de ABC-06-studie (Lancet Oncol 2021;22(5):690-701, Lamarca A et al) werd bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom na een follow-up van mediaan 21,7 maanden een statistisch significant langere OS gezien na tweedelijns palliatieve behandeling met mFOLFOX6 plus ACS versus ACS: 6,2 maanden (95%-BI: 5,4-7,6) in de mFOLFOX6-groep versus 5,3 maanden (95%-BI: 4,1-5,8) in de controlegroep (adjusted HR: 0,69 [95% BI: 0,50-0,97]; P = 0,031). De winst in absolute OS is gering (0,9 maanden). Bijwerkingen komen frequent voor, maar zijn in het algemeen hanteerbaar. Dit resultaat voldeed aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling [commissie BOM sep 2021].

Bronnen

Okusaka, T., Nakachi, K., Fukutomi, A., Mizuno, N., Ohkawa, S., et al. (2010). Gemcitabine alone or in combination with cisplatin in patients with biliary tract cancer: a comparative multicentre study in Japan, Britisch Journa of Cancer, 103, 469 – 474.

 

Valle, J., Wasan, H., Palmer, D.H., Cunningham, D., Anthoney, A., et al. (2010). Cisplatin plus Gemcitabine versus Gemcitabine for Biliary Tract Cancer, New England Journal of Medicine, 362, 14, 1273 – 1281.