Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Richtlijnen palliatieve zorg

De richtlijnen palliatieve zorg staan op Pallialine beschreven. Op deze website kan linksboven het gewenste onderwerp worden geselecteerd.

Relevante onderwerpen

Kwaliteitskader PZ Nederland Richtlijnen -> Algemeen -> Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Symptomen (richtlijnen) Richtlijnen -> Symptomen
Ziekte gerelateerd (richtlijnen) Richtlijnen -> Ziektegerelateerd
Rondom Levenseinde Richtlijnen -> Rondom levenseinde