Welkom op de website van FROHON.
FROHON staat voor Friese Regio Oncologisch Hemato Oncologisch Netwerk en is een samenwerkingsverband van de in de Friese ziekenhuizen werkende medisch oncologen en hematologen.

FROHON heeft als doel de onderlinge samenwerking van de oncologen/hematologen te versterken en de systemische behandeling (behandeling met medicijnen) van kanker op elkaar af te stemmen om daarmee de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

lees verder >

Onze doelstellingen

Regionale samenwerking

Intensievere regionale samenwerking op het gebied van kennis, multidisciplinair overleg (MDO) en wetenschap. Veilige uitwisseling van patiëntengegevens en materialen.

Kwaliteit

Borging van kwalitatief hoogwaardige transparante hematologische en oncologische zorg voor de Friese regio.

Uniformiteit

Vertaling van landelijke kwaliteitscriteria naar een uniform, concreet regionaal niveau.

Aanbevolen systeemeisen

Deze site is te bekijken op recente versies van de volgende browsers: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge en Internet Explorer vanaf versie 9.

Recente wijzigingen