Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Palliatieve zorg

Definitie Palliatieve zorg in het Kwaliteitskader (gemodificeerd WHO 2002)

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Netwerken Palliatieve Zorg in Friesland

De Friese Regio wordt onderverdeeld in 5 Netwerken Palliatieve Zorg (N-O, N-W, Z-O, Z en Z-W). Deze Netwerken werken intensief samen met de andere Netwerken Palliatieve Zorg in Noordoost Nederland binnen het regionale Consortium Palliatieve Zorg Noordoost Nederland (Ligare).