Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Medisch Centrum Leeuwarden

Algemene informatie

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een ambitieus topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, dat tot de top van Nederland behoort. We bieden acute, hoogcomplexe én basiszorg in Friesland. Iedere dag werken wij samen aan uitzonderlijke zorg voor onze patiënten. Onderwijs, wetenschap en innovatie spelen daarbij een onmisbare rol. Want in ons werk willen we morgen beter zijn dan vandaag.

Team en contact

Door de behandeling kunnen bijwerkingen optreden, waarbij het nodig is om direct contact op te nemen met het OCL. Hiervoor zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 058-2861818.  Tijdens het informatiegesprek met de oncologie verpleegkundige krijgt u een informatiekaartje mee waarop dit nummer staat vermeld.

Soms verwijzen wij u naar uw huisarts. Deze neemt dan, als het nodig is, contact op met het ziekenhuis.

In de behandelwijzer vindt u meer informatie over de redenen om direct contact op te nemen met het ziekenhuis.

Gang van zaken op het dagcentrum van het OCL

Op de dag van uw behandeling meldt u zich aan via de aanmeldzuil op route 98. Dit is bij de ingang van het OCL. U kunt plaatsnemen in de wachtruimte. Op de afgesproken tijd wordt u opgeroepen door de oncologie verpleegkundige. Deze neemt zo nodig bloed bij u af en brengt een infuusnaald in als dit voor uw behandeling nodig is.

De oncologie verpleegkundige vertelt u hoelang het duurt voordat uw bloeduitslagen bekend zijn en wanneer u weer terug verwacht wordt op route 98. Dit is meestal na een uur. In de tussentijd bent u vrij om bijv. even een wandeling te maken of naar de winkelstraat te gaan. Als u slecht ter been bent kunt u gebruik maken van een golfkar. Na deze wachttijd neemt u weer plaats in de wachtruimte. De oncologie verpleegkundige of specialist roept u op de afgesproken tijd op. Tijdens dit bezoek wordt besproken of uw behandeling doorgaat.

Als de behandeling doorgaat, gaat u naar het dagcentrum van het OCL. De afdeling is verdeeld in 1-, 2- en 4-persoonskamers, zowel met bedden als met stoelen.

Op het dagcentrum meldt u zich bij de secretaresse en wordt u vervolgens naar uw kamer gebracht. De oncologieverpleegkundige geeft u de behandeling. Als u voor de eerste kuur een behandeling krijgt mag uw partner of naaste bij u blijven. Na de behandeling krijgt u de vervolgafspraak mee.

Hoewel het prettig kan zijn in contact te komen met lotgenoten, moet u zich ook realiseren dat elke patiënt zijn eigen ziekte heeft en een eigen specifieke behandeling.

Gang van zaken bij opname in de kliniek

Soms is het niet mogelijk de kuur op het dagcentrum te geven. Dat kan het geval zijn als de kuur langer dan een dag duurt. Wanneer dit het geval is, wordt u opgenomen op de verpleegafdeling van het OCL.

Voorafgaand aan de opname komt u op de polikliniek bij de oncologieverpleegkundige en/of specialist. De afdeling is verdeeld in 1-, 2-, en 4-persoonskamers. Zo mogelijk zal rekening gehouden worden met uw wensen met betrekking tot de kamer waar u de kuur zult krijgen.

Op de afdeling heeft u eerst een gesprek met de afdelingsverpleegkundige. Zij/hij zal u informeren over de gang van zaken rondom de behandeling. Soms zal de afdelingsarts u daarna kort onderzoeken. Heeft u nog vragen dan kunt u die aan de verpleegkundige of de arts stellen.

Terwijl u de kuur krijgt, kunt u tijdens de bezoekuren bezoek ontvangen. De bezoektijden vindt u in de afdelingsfolder. Als de kuur afgelopen is, krijgt u van de afdelingsverpleegkundige of via mijnMCL vervolgafspraken mee. Deze afspraken betreffen de bloedafname, mogelijke onderzoeken, het bezoeken van de specialist of oncologie verpleegkundige en de datum van de volgende kuur.

Contact informatie

Adres:
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden

Postadres:
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden

Telefoonnummer:
(058) 286 66 66

Website
www.mcl.nl