Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

AC (dd)-Paclitaxel (mamma)

Versie:
1.00
Publicatiedatum:
17-09-2019

Indicatie:

(neo-)adjuvante behandeling mammacarcinoom, bij ER pos en HER neg

   

Aantal kuren:

4 cycli AC, DD = Dose Dense 

of 4 cycli AC gevolgd door 12 cycli paclitaxel

   

Cyclus:

AC 1 x 14 of 21 dagen, paclitaxel wekelijks

   

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   

Exclusie:

congestief hartfalen (LVEF <45%)

   

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Routine Lab (afhankelijk van arts)
 • lengte + gewicht

 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff. (afhankelijk van arts)
 • Indien klinisch geïndiceerd: MUGA scan of echo-cor
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Behandelschema AC dd = Dose Dense (cyclus 14 dagen)

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

doxorubicine

60 mg/m2

i.v. in 100 ml NaCl 0,9% via een snellopend infuus

x

cyclofosfamide

600 mg/m2

i.v. in 100 ml NaCl 0,9% in 15 minuten toedienen

x

OF:

Behandelschema AC (cyclus 21 dagen)

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

doxorubicine

60 mg/m2

i.v. in 100 ml NaCl 0,9% via een snellopend infuus

x

cyclofosfamide

600 mg/m2

i.v. in 100 ml NaCl 0,9% in 15 minuten toedienen

x

Behandelschema Paclitaxel (cyclus 7 dagen)

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

paclitaxel

80 mg/m2

i.v. in 250 ml NaCl 0,9% in 60 minuten toedienen

12 x wekelijks

 

Toediening/infuuslijst:

Toedieningsschema AC dd (AC- Paclitaxel)

 

Toedieningsschema AC (AC-Paclitaxel)

 

paclitaxel (AC-paclitaxel)
   
Emetogeniteitsklasse

AC: Hoog (risico > 90%)

Paclitaxel: Laag (risico 10-30%)

   
Bijwerkingen:

www.farmacotherapeutischkompas.nl

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie:

Een half uur voor toedienen paclitaxel:

 • Clemastine (Tavegil) 2 mg i.v.
 • Dexamethason 4 mg p.o.                                          
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:
 • 24 uur na toediening AC – Dose Dense, G-CSF = Granulocyte-colony stimulating factor, s.c. toedienen.
 • Doxorubicine niet over de pomp laten lopen i.v.m. verergering problemen bij mogelijke extravasatie. Doxorubicine kan ernstige gevolgen hebben bij extravasatie, voor aanhangen controle infuus d.m.v. hevelproef.
 • Doxorubicine kan cardiotoxiciteit veroorzaken.
 • Cyclofosfamide kan een prikkelend gevoel in de neus of druk op het voorhoofd geven -> indien dit het geval is toediensnelheid verlagen.
 • Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaat, tijdig overleggen met arts over evt. dosisaanpassingen.
 • Bij het toedienen van de paclitaxel gebruikmaken van een 0,2 micron filter.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden.

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: doxorubicine 6 dagen, cyclofosfamide 3 dagen, paclitaxel 2 dagen
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen

Bron(nen)