Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

AC (mamma)

Versie:
0.96
Publicatiedatum:
05-09-2019

Indicatie:

adjuvante behandeling mammacarcinoom

   

Aantal kuren:

6 cycli AC

   

Cyclus:

1 x 21 dagen

   

Inclusie:

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie
   

Exclusie:

congestief hartfalen (LVEF <45%) 
   

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF
  lab. voor iedere kuur:

 • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, elektrolyten, ASAT/ALAT, AF
 • lengte en gewicht, vitale functies
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, MUGA scan of echo-cor, bilirubine, ASAT/ALAT

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

22 = 1

doxorubicine

60 mg/m2

i.v. push of in 150 ml NaCl 0,9%

x

x

cyclofosfamide

600 mg/m2

i.v. in 250 ml NaCl 0,9%

x

x

Toediening/infuuslijst:

 

Link naar toediening/infuuslijst AC

     

Emetogeniteitsklasse 5:

 

?
     

Bijwerkingen:

 

www.bijwerkingenbijkanker.nl
     

Premedicatie:

 

geen
     

Overgevoeligheidsreacties:

 

 
     

Calamiteiten:

 
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie bij doxorubicine, cyclofosfamide.
     
 
 •  Morsen:
doxorubicine: reinigen met natriumhypochloriet oplossing 2,5% en water.
    cyclofosfamide: reinigen met zeepoplossing en water.
     

Besmettingsduur excreta:

doxorubicine 8 dagen, cyclofosfamide 3 dagen.

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • doxorubicine
 • cyclofosfamide

Dosisaanpassing

 • Hematologisch

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,0

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en overweeg toevoeging G-CSF bij vervolgbehandelingen. Bij reeds bestaande behandeling met G-CSF dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 25% voor vervolgbehandeling

 • Andere niet-hematologische toxiciteit

Niertoxiciteit     

Kreatinine Klaring (ml/min)

30 – 50

dosis reductie cyclofosfamide met 25 %

< 30

dosis reductie cyclofosfamide met 50%

Levertoxiciteit

Leverdysfunctie

minimaal

geen dosisreductie

matig

dosis reductie doxorubicine met 25%

ernstig

dosis reductie doxorubicine met 50%

Mucositis en stomatitis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 25%

3e optreden: dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

Diarree

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 25%

3e optreden: dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 en 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie doxorubicine en cyclofosfamide met 50%

2e optreden: chemotherapie stop

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online