Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

AC-Paclitaxel-Trastuzumab (mamma)

Versie:
1.01
Publicatiedatum:
26-04-2021
Indicatie: (neo-)adjuvante behandeling bij mammacarcinoom
   
Cyclus:

14 of 21 dagen

   
Aantal kuren:

4 cycli AC, (1 x per twee of drie weken) gevolgd door

12 cycli paclitaxel (wekelijks) in combinatie met

17 cycli trastuzumab i.v. of s.c. (1 x per 3 weken)

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   
Exclusie: congestief hartfalen (LVEF <45%)
   
Onderzoek:

voorafgaand aan kuur:

 • lab. baseline: Routine Lab
 • MUGA-scan of echo-cor vooraf aan de 1e kuur: WHO, bloeddruk, lengte, gewicht 
 

voor iedere kuur:

 • lab: Hb, leuko, neutro en trombo
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

controle 3 maandelijks LVEF of echo cor i.v.m. trastuzumab toediening

Behandelschema AC (AC-Paclitaxel-Trastuzumab)

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

Dag 1

Dag 15=1 of Dag 22 = 1

doxorubicine

60 mg/m2

i.v. in 100 ml NaCl 0,9%

x

x

cyclofosfamide

600 mg/m2

i.v. in 100 ml NaCl 0,9%

x

x

 

Indien cyclus 2 weken, dan 24 uur na de AC, G-CSF.

Recept meegeven en logistiek m.b.t. toediening GCSF regelen.

(via huisarts, thuiszorg, ziekenhuis of zelf toedienen door patiënt)

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema AC (AC- Paclitaxel - Trastuzumab)

Behandelschema Paclitaxel+Trastuzumab (AC-Paclitaxel-Trastuzumab)

Kuur 1

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

Dag 1

wekelijks

paclitaxel

80 mg/m2

i.v. in 250 ml NaCl 0.9%

x

x

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

Dag 1

22 = 1

trastuzumab

oplaaddosis 8 mg/kg

i.v. in 250 ml NaCl 0.9%

x

 

of trastuzumab

600 mg

subcutaan, in 5 ml

x

 

Vanaf kuur 2

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

Dag 1

wekelijks

paclitaxel

80 mg/m2

i.v. in 250 ml NaCl 0.9%

x

x

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

Dag 1

22 = 1

trastuzumab

6 mg/kg

i.v. in 250 ml NaCl 0.9%

 

x

of trastuzumab

600 mg

subcutaan, in 5 ml

 

x

Toediening/infuuslijst:

 

Toedieningsschema Paclitaxel-Trastuzumab s.c. (AC-Paclitaxel-Trastuzumab)

 

Toedieningsschema Paclitaxel-Trastuzumab i.v. (kuur 1) (AC-Paclitaxel-Trastuzumab)

 

Toedieningsschema Paclitaxel-Trastuzumab i.v. (kuur 2 tot en met 17) (AC-Paclitaxel-Trastuzumab)
   
Emetogeniteitsklasse: AC: Hoog (risico > 90%)

Paclitaxel: Laag (risico 10-30%)
Trastuzumab: Minimaal ( risico < 10%)

   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie:

Clemastine (tavegil) 2 mg i.v.

Dexamethason 4 mg p.o.

 

een half uur voor toedienen paclitaxel

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

 • Doxorubicine niet over de pomp laten lopen i.v.m. verergering problemen bij mogelijke extravasatie. Doxorubicine kan ernstige gevolgen hebben bij extravasatie, voor aanhangen controle infuus d.m.v. hevelproef. Doxorubicine kan cardiotoxiciteit veroorzaken.
 • Cyclofosfamide kan een prikkelend gevoel in de neus of druk op het voorhoofd geven. Indien dit het geval is toediensnelheid verlagen.
 • Paclitaxel kan allergische reacties en neurotoxiciteit geven. De kans hierop neemt toe naarmate er meer kuren toegediend worden. Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaan, tijdig overleggen met arts over evt. dosisaanpassingen. Bij het toedienen van de paclitaxel gebruik maken van een 0,2 micron filter.      
 • Trastuzumab kan invloed hebben op de pompfunctie van het  hart, daarom 3 maandelijkse controle EF, bij de nucleaire geneeskunde tijdens de behandeling van de trastuzumab.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden. Deze vinden meestal plaats in de eerste of tweede toediening en daarna in de eerste 10 tot 20 minuten.

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

   

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:

doxorubicine 6 dagen, cyclofosfamide 3 dagen, paclitaxel 2 dagen

 

 

Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • lab aanvraag
 • medicatie/recepten regelen
 • timing LVEF bewaken