Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

B-Capecitabine (colon/rectum)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
23-03-2020
Indicatie: gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom
   
Aantal kuren: afhankelijk van progressie of toxiciteit
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie: WHO performance status ≤ 2
adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie
   
Exclusie:

serum creatinine clearance < 30 ml/min.

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • DPD deficiency test
 • lab. : Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT, AF, GammaGT, natrium, kalium, ureum, glucose en evt. CEA
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: Hb.,  leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, natrium, kalium, ureum
 • voor iedere kuur: gewicht, temperatuur, pols en tensie
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

2 t/m 14

capecitabine

1250 mg/m2,

2 maal daags

p.o., binnen 30 minuten na iets te hebben gegeten, met een tussentijd van 12 uur

x

x

bevacizumab

 

7.5 mg/kg

i.v., opgelost in 100 ml NaCl 0.9% in 30 minuten bij 1e toediening. Wanneer toediening zonder infuus gerelateerde reacties verloopt, kan infuussnelheid bij de 2e e.v. behandeling worden aangepast naar 15 minuten.

x

 
Toediening/infuuslijst:

Toedieningsschema B-Capecitabine
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Bevacizumab is onverenigbaar met glucose 5%.

 

 • Bevacizumab kan hypertensie geven; controleer daarom vóór en na de toediening de bloeddruk.
 • Bevacizumab kan de wondgenezing nadelig beïnvloeden.

 • Behandeling dient niet gestart te worden binnen ten minste 28 dagen na een ingrijpende operatie of totdat de operatiewond geheel genezen is, en ook niet voor een geplande grote operatie.

   
Overgevoeligheidsreacties:

De behandeling met bevacizumab kan een overgevoeligheidsreactie geven (kans < 3%).

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.
   
Calamiteiten:
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Voor specifieke handelingen zie crashkaart,
    Voor overige calamiteiten en specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.
   
Besmettingsduur excreta: capecitabine 2 dgn.
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen