Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

B-FOLFOX

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
25-03-2020
Indicatie: gemetastaseerd colorectaalcarcinoom
   
Aantal kuren: Afhankelijk van progressie of toxiciteit. Maximaal 9 cycli oxaliplatin.
   
Cyclus: 14 dagen
   
Inclusie: WHO performance status ≤ 2
adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie
   
Exclusie: serum creatinine clearance < 30 ml/min

ernstige bestaande perifere neuropathie

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • DPD deficiency test
 • routine lab + evt. tumormarkers
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • Lab: Hb., leuco’s + diff., trombo’s (afhankelijk van arts)
 • voor kuur 4 + 8: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, natrium, kalium, ureum, calcium, bilirubine, ASAT/ALAT, AF, GammaGT, glucose
 • urine op eiwit
 • gewicht, temperatuur, pols en tensie
 • WHO Performance score

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

dag

bevacizumab

7,5 mg/kg

i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0,9%

30 minuten bij 1e toediening

Wanneer toediening zonder infuus gerelateerde reacties verloopt, kan infuussnelheid bij de 2e e.v. behandeling worden aangepast naar 15 minuten.

1

oxaliplatin

85 mg/m2

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5% in 120 minuten

 

folinezuur

400 mg/m2

i.v. opgelost in 100 ml NaCL 0,9% in 60 minuten

 

5-fluorouracil

400 mg/m2

i.v. (bolus) opgelost in 100 ml NaCl 0,9% in 10 a 15 minuten

1

5-fluorouracil

2400 mg/m2

i.v. opgelost in 500 ml NaCl 0,9% via folfuserpomp

continue in 44 uur

 

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema B-FOLFOX (colorectaal)
   
Emetogeniteitsklasse: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   

Verpleegkundige aandachtspunten:

Oxaliplatin is onverenigbaar met NaCL 0,9%, dus voor- en naspoelen met glucose 5%.

Bevacizumab is onverenigbaar met glucose 5%, dus voor- en naspoelen met NaCL 0,9%.

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Oxaliplatin:

 • Oxaliplatin kan pijn geven bij het inlopen bij gebruik van een perifere lijn.

evt. infuusduur verlengen naar4 of 6 uur, en lokaal warmte toedienen d.m.v. een sjaal of deken/handdoek.

Tip: breng het infuus in zo hoog mogelijk en in een grote vene en bij voorkeur zo hoog mogelijk.

 

 • Oxaliplatin geeft neurotoxiciteit: gevoelsstoornissen

(kou-gerelateerde prikkelingen die tot enkele dagen kunnen aanhouden), spierzwakte, moeite met slikken, praten  en/of heesheid.

Tijdens of enkele uren na toediening kan de patiënt worden geconfronteerd met een acute laryngofaryngeale dysesthesie. Dit is een gevoel van vernauwing in de keelholte waardoor het lijkt of de patiënt niet goed kan slikken of ademhalen; het gevoel gaat binnen enkele seconden of minuten over. Het is niet gevaarlijk en hoeft niet behandeld te worden. Dit gevoel kan uitgelokt of versterkt worden door koude (koude dranken, koud eten, koude lucht, koelkast etc).

 

Bevacizumab:

 • Bevacizumab kan hypertensie geven; controleer daarom vóór en na de toediening de bloeddruk.
 • Bevacizumab kan de wondgenezing nadelig beïnvloeden. Behandeling dient niet gestart te worden binnen ten minste 28 dagen na een ingrijpende operatie of totdat de operatiewond geheel genezen is en ook niet voor een geplande grote operatie. 
 • Bij deze kuur wordt een PAC of PICC –lijn geplaatst i.v.m. toedienen cytostatica in de thuissituatie. Deze wordt afgekoppeld door de thuiszorg/ technologisch thuiszorg team (Team TT).
   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij oxaliplatin, hoewel uitzonderlijk neemt de kans toe met het aantal giften.

Ook de behandeling met bevacizumab kan een overgevoeligheidsreactie geven (kans < 3%).

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.
Calamiteiten:  

• Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: oxaliplatin 7 dgn., 5-FU 2 dgn.
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/ recepten regelen
 • eventueel thuiszorg regelen voor afkoppelen PAC