Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Capecitabine (colon)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
25-03-2020
Indicatie: adjuvante of gemetastaseerde behandeling van colorectaal carcinoom
   
Aantal kuren: 8 x adjuvant, gemetastaseerd afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

stadium III coloncarcinoom of hoog risico stadium II
WHO performance status 0 < 2

adequate nier-, lever- en beenmergfunctie

   
Exclusie inadequate nierfunctie (creatinine klaring < 30 ml/min)
   
Onderzoek

voorafgaand aan eerste kuur:

 • DPD deficiency test
 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum kreatinine, bilirubine, ASAT/ALAT, AF
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • Lab: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, kreatinine
 • op klinische indicatie: CEA en/of bilirubine, ASAT/ALAT en AF
 • lengte en gewicht
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

Dag

TW

capecitabine

1250 mg/m2, 2 maal daags

1 t/m 14

p.o.

binnen 30 minuten na iets te hebben gegeten, met een tussentijd van 12 uur

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Capecitabine (colorectaal)
   
Emetogeniteitsklasse:   Minimaal (risico <10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Overgevoeligheidsreacties: niet bekend
     
Calamiteiten:
 
 • Extravasatie:
n.v.t.
 
 • Morsen:
n.v.t.
   
Besmettingsduur excreta: 2 dagen na laatste inname
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen