Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Capecitabine-Lapatinib (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
13-08-2019
Indicatie:

palliatieve behandeling bij gemetastaseerd (HER-positief derdelijns) mammacarcinoom

   
Aantal kuren: afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever- en beenmergfunctie

   
Exclusie:

inadequate nierfunctie (creatinine klaring < 30 ml/min)

indien heterozygoot 50-75% dosering capecitabine

indien homozygoot DPD deficiëntie, geen capecitabine

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

  • DPD deficiëntie test
  • lab. baseline: routine lab
  • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

  • bloedbeeld
  • op klinische indicatie: bilirubine, ASAT/ALAT en AF
  • poli controle
  • gewicht, pols en RR
  • WHO performance status
 

 

Aandachtspunt:

Leeftijd > 70 jaar of comorbiteit, overweeg start 1000 mg/m² capecitabine.

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

Dag

TW

capecitabine

1250 mg/m2, 2 maal daags

1 t/m 14

p.o. binnen 30 minuten na iets te hebben gegeten, met een tussentijd van 12 uur

lapatinib

1250 mg, 1 maal daags

dagelijks

p.o.

1 uur voor of tenminste 1 uur na de maaltijd,

dagelijks op hetzelfde tijdstip innemen,

grapefruitsap vermijden

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Capecitabine-Lapatinib
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Overgevoeligheidsreacties: niet bekend
   
Calamiteiten:  
 
  • Extravasatie:
n.v.t.
 
  • Morsen:
n.v.t.
   
Besmettingsduur excreta: 2 dagen na laatste inname capecitabine