Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Capecitabine palliatief (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
13-08-2019
Indicatie: palliatieve behandeling bij het mammacarcinoom
   
Aantal kuren: afhankelijk van respons en toxiciteit, i.p. 8 kuren
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever- en beenmergfunctie

   
Exclusie:

inadequate nierfunctie (creatinine klaring < 30 ml/min)

homozygote DPD deficiëntie

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • DPD test (dosering op basis van DPD-status)
 • lab. baseline: routine lab
 • WHO performance status
 • bloeddruk, lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb, leuko’s, neutro’s en trombo’s
 • op klinische indicatie: bilirubine, ASAT/ALAT en AF

voorafgaand aan iedere kuur:

 • poli controle bij specialist of verpleegkundige
 • gewicht, pols en bloeddruk
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

Dag

TW

capecitabine

1250 mg/m2,  2 maal daags

1 t/m 14

p.o. binnen 30 minuten na iets te hebben gegeten, met een tussentijd van 12 uur

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Capecitabine (palliatief)
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Overgevoeligheidsreacties: niet bekend
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
n.v.t.
 
 •  Morsen:
n.v.t.
   
Besmettingsduur excreta: 2 dagen na laatste inname