Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

CapOx (colon/rectum/lever)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
25-03-2020
Indicatie:
 • gemetastaseerd of lokaal uitgebreid (niet resectabel) colon- of rectumcarcinoom
 • adjuvante behandeling bij stadium III coloncarcinoom
 • (neo-)adjuvante behandeling bij potentieel resectabele levermetastasen
   
Aantal kuren: 4
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie: WHO performance status ≤ 2
adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie
   
Exclusie: serum creatinine clearance < 30 ml/min.
ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • DPD deficiency test
 • lab. baseline: bloedbeeld, nierfuncties, leverwaarden, CRP, glucose (+ evt. tumormarkers)
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • Lab: bloedbeeld + diff (aanvullen op indicatie)
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status                     

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

2 t/m 14

oxaliplatine

130 mg/m2

i.v. opgelost in 500 ml glucose 5% in 120 minuten

x

 

capecitabine

1000 mg/m2,

2 maal daags

p.o. binnen 30 minuten na iets te hebben gegeten, met een tussentijd van 12 uur

x

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema CapOx
   
Emetogeniteitsklasse 3: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   

Verpleegkundige aandachtspunten:

Oxaliplatin is onverenigbaar met NaCl 0,9%, dus voor- en naspoelen met glucose 5%.

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Oxaliplatin:

 • Oxaliplatin kan pijn geven bij het inlopen bij gebruik van een perifere lijn; evt. infuusduur verlengen naar 4 of 6 uur en lokaal warmte toedienen d.m.v. een sjaal, deken of handdoek. 

Tip: infuus inbrengen in een grote vene en bij voorkeur zo hoog mogelijk in de arm.        

 

 • Oxaliplatin geeft neurotoxiciteit, gevoelsstoornissen, kou-gerelateerde prikkelingen die tot enkele dagen kunnen aanhouden, spierzwakte, moeite met slikken, praten en/of heesheid.
 • Tijdens of enkele uren na toediening kan de patiënt worden geconfronteerd met een acute laryngofaryngeale dysesthesie.
  Dit is een gevoel van vernauwing in de keelholte  waardoor het lijkt of de patiënt niet goed kan slikken of ademhalen; het gevoel gaat binnen enkele seconden of minuten over. Het is niet gevaarlijk en hoeft niet behandeld te worden. Dit gevoel kan uitgelokt of versterkt worden door koude (koude dranken, koud eten, koude lucht, koelkast etc).
   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij oxaliplatin, hoewel uitzonderlijk neemt de kans toe met het aantal giften.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige maatregelen en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: oxaliplatine 7 dgn., capecitabine 2 dgn.
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen