Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Capox – trastuzumab

Indicatie:

Gemetastaseerd maagcarcinoom

 

 

Aantal kuren:

6

 

 

Cyclusduur:

21 dagen

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

HER2-positief

Adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

 

 

Exclusie:

Serum creatinine clearance < 30 ml/min

Ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie

 

 

Onderzoek:

 

voorafgaand aan eerste kuur:

·         DPD deficiency test

·         lab. baseline: bloedbeeld + chemie

·         WHO, bloeddruk, lengte en gewicht

voor iedere kuur:

·         Lab: bloedbeeld + chemie

·         pols, temp, RR en gewicht

·         WHO performance status        

·         Na kuur 3 en 6 CT scan         

 

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Opmerkingen

Trastuzumab

8 mg/kg

intraveneus

1 (kuur 1)

1e kuur oplaaddosis

Trastuzumab

6 mg/kg

intraveneus

1

vervolgkuren

Oxaliplatin

130 mg/m2

intraveneus

1

opgelost in 500 ml gluc 5% in 120 min

Capecitabine

1000 mg/m2

2 x daags

oraal

1 t/m 14

binnen 30 min na iets te hebben gegeten, met een tussentijd van 12 uur

 

Toediening/infuuslijst:

capox-trastuzumab (maag)

 

 

Premedicatie:

 

 

 

Emetogeniteitsklasse:

Matig (risico 30-90%)

 

 

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Trastuzumab

·       1e kuur is oplaaddosis 8 mg/kg, vervolgkuren 6 mg/kg

Oxaliplatin

·       Oxaliplatin is onverenigbaar met NaCl 0,9%, dus voor-en naspoelen met glucose 5%. Oxaliplatin kan pijn geven bij het inlopen bij gebruik van een perifere lijn; evt. infuusduur verlengen naar 4 tot 6 uur en lokaal warmte toedienen d.m.v. een sjaal, deken of handdoek.

o    Tip: infuus inbrengen in een grote vene en bij voorkeur zo hoog  mogelijk in de arm.                

·       Oxaliplatin geeft neurotoxiciteit, gevoelsstoornissen, kougerelateerde prikkelingen die tot enkele dagen kunnen aanhouden, spierzwakte, moeite met slikken, praten en/of heesheid.

·       Tijdens of enkele uren na toediening kan de patiënt worden geconfronteerd met een acute laryngofaryngeale dysesthesie.
Dit is een gevoel van vernauwing in de keelholte waardoor het lijkt of de patiënt niet goed kan slikken of ademhalen; het gevoel gaat binnen enkele seconden of minuten over. Het is niet gevaarlijk en hoeft niet behandeld te worden. Dit gevoel kan uitgelokt of versterkt worden door koude (koude dranken, koud eten, koude lucht, koelkast etc).

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij zowel trastuzumab als oxaliplatin

 

·         staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts

·         controleer de vitale functies

·         start adequate behandeling in opdracht van de arts

·         Herstart in overleg met arts

 

 

Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

trastuzumab (farmacotherapeutischkompas.nl)

oxaliplatine (farmacotherapeutischkompas.nl)

 

 

Calamiteiten:

 

 

  • Extravasatie:
  • stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
  • zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
  • arts waarschuwen.
  • voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
  • extravasatie registreren in dossier en VIM.

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

 

 

Besmettingsduur excreta:

Oxaliplatine: 7 dagen

Capecitabine: 2 dagen

 

 

Ontslag:

  • afspraken volgende kuur meegeven
  • lab. aanvraag
  • medicatie/recepten regelen