Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Carboplatine-Paclitaxel 6 x (mamma)

Versie:
1.1
Publicatiedatum:
19-02-2020

Indicatie:

neo-adjuvant of adjuvante behandeling bij een triple negatief mammacarcinoom

indien contra-indicatie antracyclines of korter schema dan 8 x in ando schema gewenst

   

Aantal kuren:

6 cycli

   

Cyclus:

21 dagen

   

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, en beenmergfunctie

   

Exclusie:

serum creatinine clearance ≤ 20 ml/min

ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie

   

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab
 • lengte en gewicht

 

voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff., creatinine
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

carboplatine

AUC = 5-6

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%, in 30 – 60 minuten

x

paclitaxel

80 mg/m2

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9%, in 60 min

 

2 micron filter gebruiken

x

 

Toediening/infuuslijst:

carboplatine-paclitaxel 6x
   
Emetogeniteitsklasse

Matig emetogeen (30-90% risico)

   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie:

30 minuten voor het begin van de paclitaxel toediening:  

dexamethason 8 mg p.o.

clemastine 2 mg i.v.

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

Paclitaxel geeft neurotoxiciteit. De kans hierop neemt toe naar mate er meer kuren toegediend worden. Aangezien deze bijwerking niet altijd overgaat, tijdig overleggen met arts over evt. dosisaanpassingen.

Bij het toedienen van de paclitaxel gebruik maken van een 0,2 micron filter.

 

Carboplatine: ernstige nierinsufficiëntie

   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij zowel paclitaxel als carboplatine.

Bij toediening paclitaxel is premedicatie noodzakelijk.

Het risico neemt toe met het aantal giften carboplatine.

 

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.
   
Calamiteiten:  
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: paclitaxel 2 dgn., carboplatine 4 dgn.
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ, cancer treatments online