Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Carboplatine-Gemcitabine-Bevacizumab (ocean) (ovarium)

Versie:
0.97
Publicatiedatum:
19-05-2020
Indicatie:

palliatieve behandeling bij recidief ovariumcarcinoom

(≥ 6 maanden na adjuvante carboplatin-paclitaxel chemotherapie)

(recidief < 6 maanden bij platiumongevoelig)

   
Aantal kuren:

in principe maximaal 10 kuren (per cyclus 21 dagen)

na staken chemotherapie wordt bevacizumab door gegeven tot progressie of toxiciteit (15 mg/kg 1 x per 3 weken)

   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   
Exclusie: serum creatinine clearance ≤ 20 ml/min
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab

 • lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: Hb, leuco’s, trombo’s en ANL (= absolute neutro en lymfo count) en creatinine

 • specifiek: urine op eiwit, i.v.m. toediening bevacizumab

 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Behandelschema Carboplatine-Gemcitabine-Bevacizumab (ocean)

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze/dag

1

8

22 = 1

bevacizumab

15 mg/kg

i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0,9%

eerste gift in 30 min, daarna in 15 min

x

 

x

carboplatine

AUC = 4

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%, in 30 minuten

x

  x

gemcitabine

1000 mg/m²

i.v. opgelost in 500 ml NaCl 0,9%

x

x x

 

Premedicatie:

geen

   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Carboplatine-Gemcitabine-Bevacizumab
   
Emetogeniteitsklasse: Matig emetogeen (30-90% risico) op dag 1
Emetogeniteitsklasse: Laag emetogeen (10-30% risico) op dag 8
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

carboplatine: ernstige nierinsufficiëntie

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden.

Het risico neemt toe met het aantal giften carboplatine.

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

  Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 

Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:

carboplatine 4 dgn, gemcitabine 2 dgn.

bevacizumab is een monoklonaal antilichaam

   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • Carboplatine
 • Gemcitabine
 • Bevacizumab

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 (op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie (carboplatine met 25% voor vervolgbehandelingen)??

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie (carboplatine met 25% voor vervolgbehandelingen)?

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel??

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie (carboplatine met 25% voor vervolgbehandeling)??

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

 

herbereken dosis carboplatine met Calvert formule

Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie??

2e optreden: dosis reductie (Carboplatine met 25%)??

3e optreden: dosis reductie (Carboplatine met 50% )??

4e optreden: chemotherapie stop??

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie (Carboplatine met 50%)??

2e optreden: chemotherapie stop???

Leverdysfunctie

minimaal

overweeg dosis reductie met 25%???
matig dosis reductie met 50%???
ernstig stop????

Diarree

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie ( carboplatine met 25%)?

3e optreden: dosis reductie ( carboplatine met 50%)??

4e optreden: chemotherapie stop??

Graad 3 of graad 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie ( carboplatine met 50%)?

2e optreden: chemotherapie stop??

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie??

2e optreden: dosis reductie met 25%???

3e optreden: dosis reductie met 50%???

4e optreden: chemotherapie stop??

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie 50%??

2e optreden: stop??

Perifere Neuropathie

CTC Gradering
Graad 2, aanwezig voor de start van de volgende kuur vermindering dosis met 25%, bij aanhoudende klachten vermindering dosis met 50%??
Graad 3 en 4 stop ???

Bron(nen):

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ
 • CTC toxiciteit criteria (app voor toxiciteit: CTC AE, kosten 2,29 euro via app store)
 •