Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Carboplatine (palliatief ovarium/endometrium/cervix)

Versie:
0.97
Publicatiedatum:
19-05-2020
Indicatie:

Palliatieve behandeling bij: recidief ovarium- endometrium en cervixcarcinoom > 6 mnd.

   
Aantal kuren: 6
   
Cyclus: 28 dagen
   
Inclusie:

WHO performance ≤ 2

adequate nier- en beenmergfunctie

   
Exclusie: serum creatinine clearance ≤  20 ml/min
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab

 • lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: Hb, leuco’s, trombo’s en ANL (= absolute neutro en lymfo count) en serum creatinine

 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

carboplatine

AUC = 5 of evt. 6

i.v. opgelost in 250 ml glucose 5%, in 30 minuten

x

 

Premedicatie:

 

   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Carboplatine (palliatief)
   
Emetogeniteitsklasse: Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

carboplatine: ernstige nierinsufficiëntie

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij carboplatine.

Het risico neemt toe met het aantal giften carboplatine.
Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

  Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: carboplatine 4 dgn.
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • carboplatine

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie carboplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie carboplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie carboplatine met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Kreatinine Klaring (ml/min)

 

herbereken dosis carboplatine met Calvert formule

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie carboplatine  met 25%

3e optreden: dosis reductie carboplatine  met 50%

4e optreden: chemotherapie  stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden:  dosis reductie carboplatine met  50%

2e optreden: carboplatine stop.

Bron(nen):

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ
 • CTC toxiciteit criteria (app voor toxiciteit: CTC AE, kosten 2,29 euro via app store)