Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

CMF i.v. (mamma)

Versie:
1.00
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: palliatieve behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 6 cycli
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb.,Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF (afhankelijk van arts)
 • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff (afhankelijk van arts)
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

cyclofosfamide

600 mg/m2

i.v., in 100/250 ml NaCl 0.9%

1

methotrexaat

40 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

1

fluorouracil

600 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

1

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema CMF i.v.
   
Emetogeniteitsklasse: Matig emetogeen (30-90% risico)
   
Bijwerkingen:

www.farmacotherapeutischkompas.nl

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie: n.v.t.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden.

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3 weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van arts.
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen, zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: cyclofosfamide 3 dagen, methotrexaat 7 dagen, fluorouracil 3 dagen.
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/recepten regelen

Bron(nen)