Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

CMF oraal (mamma)

Versie:
1.00
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: adjuvante behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 6 cycli
   
Cyclus: 28 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF (afhankelijk van arts)
 • lengte + gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff (afhankelijk van arts) indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

cyclofosfamide

100 mg/m2

p.o.

1 t/m 14

methotrexaat

40 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

1 en 8

fluorouracil

600 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

1 en 8

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema CMF p.o.
   
Emetogeniteitsklasse: Matig emetogeen (30-90% risico)
   
Bijwerkingen:

www.farmacotherapeutischkompas.nl

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie: n.v.t.
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

cyclofosfamide: tablet in zijn geheel, zonder kauwen, met water innemen

   
Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden.

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3 weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van arts.
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en ander specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: methotrexaat 7 dagen, cyclofosfamide 3 dagen, fluorouracil 3 dagen
   
 Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen

Bron(nen)