Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Docetaxel-Cyclofosfamide (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
22-08-2019
Indicatie: adjuvante behandeling bij ER- en HER- mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 6 cycli
   
Cyclus: 1 x 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab
 • voorafgaand aan eerste kuur: lengte en gewicht en bloeddruk
 • WHO performance status
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld
 • voor iedere kuur: pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

docetaxel

75 mg/m2

i.v. in 250 ml NaCl 0.9% < 200 mg

i.v. in 500 ml NaCl 0.9% > 200 mg

x

cyclofosfamide

600 mg/m2

i.v. in 100 ml NaCl 0,9%

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Docetaxel-Cyclofosfamide
   
Emetogeniteitsklasse: Matig emetogeen (risico 30% – 90%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie:

dexamethason:

dag 0: 2 x dd 8 mg p.o.

dag 1 en 2: 2 x dd 8 mg p.o.

   
Overgevoeligheidsreacties:

docetaxel: allergische reacties, perifere neuropathie en nagelaandoeningen

 

Bij toediening docetaxel is pre-medicatie noodzakelijk.

 

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

 

 
 •  Morsen:

docetaxel: reinigen met zeepoplossing en water

cyclofosfamide: reinigen met zeepoplossing en water

   
Besmettingsduur excreta: docetaxel 4 dagen, cyclofosfamide 3 dagen
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen + instructie premedicatie volgende kuur