Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Docetaxel-Trastuzumab-Pertuzumab (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
23-08-2019
Indicatie: palliatieve behandeling mammacarcinoom, bij ER+ en HER+ positief
   
Aantal kuren: 6 a 8 cycli
   
Cyclus:

21 dagen

Indien chemotherapiekuren voltooid zijn, doorgaan met trastuzumab en pertuzumab, tot progressie of cardiotoxiciteit.

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   
Exclusie: congestief hartfalen (LVEF <45%)
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab
 • lengte en gewicht
 • Linker Ventrikel Ejectie Fractie (LVEF)
 • WHO performance status
 

lab. voor iedere kuur:

 • lab. bloedbeeld
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT
 • pols, temp, RR en gewicht
 • Linker Ventrikel Ejectie Fractie (LVEF) 1 x per 3 mnd herhalen
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dagdosis

TW

1

22

trastuzumab 600 mg/5 ml s.c.

x

x

pertuzumab

840 mg

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9%, bij de eerste gift

x

 

pertuzumab

420 mg

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9%, bij de tweede gift

 

x

docetaxel

75 mg/m2

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9% in 60 min, bij ≤ 200 mg

i.v. opgelost in 500 NaCl 0,9% in 60 min, bij > 200 mg

x

x

OF:

Medicatie

Dagdosis

TW

1

22

trastuzumab

8 mg/kg

oplaaddosis i.v. in 250 NaCl 0,9%, bij eerste gift

x

 

trastuzumab 6 mg/kg i.v. in 250 NaCl 0,9%, bij tweede gift

 

x

pertuzumab

840 mg

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9%, bij de eerste gift

x

 

pertuzumab

420 mg

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9%, bij de tweede gift

 

x

docetaxel

75  mg/m2

i.v. opgelost in 250 NaCl 0,9%, bij ≤ 200 mg

i.v. opgelost in 500 NaCl 0,9%, bij > 200 mg

x

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Docetaxel-Trastuzumab s.c.-Pertuzumab (kuur 1)

 

Toedieningsschema Docetaxel-Trastuzumab s.c.-Pertuzumab (vervolgkuren)

 

Toedieningsschema Docetaxel-Trastuzumab i.v.-Pertuzumab (kuur 1)

 

Toedieningsschema Docetaxel-Trastuzumab i.v.-Pertuzumab (vervolgkuren)
   
Emetogeniteitsklasse: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie:

dexamethason: 8 mg p.o.:

dag 0: 2 x 8 mg p.o.

dag 1: 2 x 8 mg p.o. (’s ochtends en ’s avonds)

dag 2: 2 x 8 mg p.o. (’s ochtends en ’s avonds)

   
Kuur specifieke aandachtspunten:

trastuzumab s.c.

 • Het interval tussen opeenvolgende subcutane trastuzumab toedieningen mag niet minder zijn dan drie weken.
 • De dosering van 600 mg/5 ml trastuzumab s.c. kan bij alle patiënten worden gebruikt, ongeacht hun lichaamsgewicht.
 • Trastuzumab s.c. op kamertemperatuur toedienen.
 • Patiënten dienen gedurende 2 uur na de eerste injectie te worden gecontroleerd op toedienings gerelateerde reacties.
 • Geadviseerd wordt om afwisselend in de bovenbenen de injectie te spuiten.
 • Check vóór de behandeling de cardiale voorgeschiedenis.
 • Ejectie fractie onderzoek dient voorafgaand aan de behandeling met pertuzumab en trastuzumab gedaan te zijn en vervolgens om de vier cycli gedurende de behandeling herhalen (1 x per 12 weken).

trastuzumab i.v.

 • Eerste gift 8 mg/kg, vervolg giften 6 mg/kg.

pertuzumab:

 • Eerste gift 840 mg, daarna 420 mg.
 • Patiënten dienen gedurende 1 uur na toediening van de pertuzumab te worden gecontroleerd op toedienings gerelateerde reacties.

docetaxel

 • Kan neurotoxiciteit geven.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Kunnen optreden bij toediening docetaxel, trastuzumab en pertuzumab.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.
   
Calamiteiten:  
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:

docetaxel: 4 dagen

Niet van toepassing bij trastuzumab en pertuzumab.

(monoklonaal antilichaam)

 

 

Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen + instructie premedicatie volgende kuur