Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Docetaxel zonder prednison

Indicatie:

Gemetastaseerd hormoonsensitief prostaatcarcinoom

 

 

Aantal kuren:

6

 

 

Cyclusduur:

21 dagen

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

 

 

Exclusie:

 

 

 

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • routine lab.(afhankelijk van arts)
 • WHO performance status
 • lengte en gewicht
 • temp, pols, tensie, saturatie

 

voor iedere kuur:

 • bloedbeeld en diff., PSA
 • WHO performance status
 • gewicht
 • temp, pols, tensie, saturatie.

op indicatie arts:

·         overig lab. of onderzoek

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Opmerkingen

Docetaxel

75 mg/m²

intraveneus in 250 ml NaCl 0,9%

1

 

 

Toediening/infuuslijst:

docetaxel zonder prednison

 

 

Emetogeniteitsklasse:

laag (risico 10-30%)

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

 • perifere neuropathie
 • nagelaandoeningen
 • overgevoeligheidsreactie

Premedicatie:

Dexamethason 2x daags 8 mg gedurende 3 dagen:
dag voor de kuur, dag van de kuur en dag na de kuur

Overgevoeligheidsreacties:

Er kan een overgevoeligheidsreactie optreden bij docetaxel

·         staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts

·         controleer de vitale functies

·         start adequate behandeling in opdracht van de arts

Bijwerkingen:

 www.bijwerkingenbijkanker.nl

docetaxel (farmacotherapeutischkompas.nl)

 

 

Calamiteiten:

 

 

 • Extravasatie:
 • stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • arts waarschuwen.
 • voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • extravasatie registreren in dossier en VIM melding.

 Voor overige calamiteiten zie crashkaart en eigen ziekenhuisprotocol.

 

 

Besmettingsduur excreta:

docetaxel: 4 dagen

 

 

Ontslag:

 • afspraken volgende kuur meegeven
 • lab. aanvraag
 • medicatie/recepten regelen + instructie premedicatie volgende kuur