Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Liposomaal Doxorubicine = Caelyx® (ovarium)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
29-04-2020
Indicatie: palliatief, tweede of derdelijns chemotherapie bij gemetastaseerd ovariumcarcinoom
   
Aantal kuren: afhankelijk van de respons en conditie van de patiënt (per cyclus 28 dagen)
   
Cyclus: 1 x 28 dagen
   
Inclusie:

WHO performance ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab

 • lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: Hb, leuco’s , trombo’s en ANL (= absolute neutro en lymfo count)
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Behandelschema Liposomaal Doxorubicine

Medicatie

Dagdosis

TW

1

liposomaal

doxorubicine

50 g/m2

i.v. in 250 ml Gluc. 5% bij een dosering < 90 mg in 60 min

 

i.v. in 500 ml Gluc. 5% bij een dosering ≥ 90 mg in 60 min

x

 

 

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Liposomaal Doxorubicine
   
Emetogeniteitsklasse: Laag (risico 10 -30%)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie: geen
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

Door de behandeling kan de huid geïrriteerd raken.

Huid-hand-voetsyndroom. Handen en voeten zijn dan pijnlijk, rood of gezwollen, kunnen schilferen en er kunnen blaren en zweren ontstaan. Handen en voeten kunnen tintelen of dood aanvoelen.
I.p. verdwijnen de klachten binnen 1 a 2 weken. Zijn de klachten ernstiger, dan is vaak medicatie noodzakelijk.

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Een overgevoeligheidsreactie kan optreden.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 

Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: liposomaal doxorubicine 6 dagen
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen

Bron(nen):

 • www.oncoline.nl

 • www.bijwerkingenbijkanker.nl

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ
 • CTC toxiciteit criteria (app voor toxiciteit: CTC AE, kosten 2,29 euro via app store)