Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

ECC (maag)

Versie:
0.96
Publicatiedatum:
17-09-2019
Toedieningsschema ECC
   
Indicatie: (neo-)adjuvante behandeling van het maagcarcinoom
   
Aantal kuren: 6 cycli: 3 kuren neoadjuvant en 3 kuren adjuvant
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

stadium 1b-IVa operabel maagcarcinoom

ECOG performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie:

serum creatinine clearance <30 ml/min

DPD deficiency

ernstige bestaande perifere neuropathie

   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • DPD deficiency test

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT, AF

 

lab. voor iedere kuur:

 • Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s, serum creatinine, elektrolyten, ASAT/ALAT, AF
 • lengte en gewicht

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

dag

epirubicine

50 mg/m2

i.v. opgelost in, in 5 tot 15 minuten

1

cisplatine

60 mg/m2

i.v. opgelost in 1000 ml NaCl 0,9 %, in 60 minuten

1

capecitabine

1000 mg/m2,

2 maal daags

p.o., tijdens de maaltijd of binnen 30 minuten na de maaltijd

1-14

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema ECC
   
Emetogeniteitsklasse : hoog emetogeen
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Overgevoeligheidsreacties:

 

   
Calamiteiten:  
 

 Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen en extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Link naar handelen bij extravasatie bij epirubicine, cisplatine.
 

 Morsen:

cisplatine: spoelen met veel water

epirubicine: spoelen met veel water of een 1% hypochloriet oplossing (niet op de huid)

   
Besmettingsduur excreta: epirubicine 6 dgn., cisplatine 7 dgn., capecitabine 6 dgn.

FROHON richtlijnen dosisaanpassingen

 • epirubicine
 • cisplatine
 • capecitabine

Beenmergtoxiciteit

ANC x 109 ( op dag van chemotherapie)

0.5 tot < 1,5

uitstel behandeling tot herstel

< 0.5

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie epirubicine, capecitabine en cisplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Febriele neutropenie

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie epirubicine, capecitabine en cisplatine met 25% voor vervolgbehandelingen

Trombocyten x 109/L

50 tot < 100

uitstel behandeling tot herstel

< 50

uitstel behandeling tot herstel en dosis reductie epirubicine, capecitabine en cisplatine met 25% voor vervolgbehandeling

Niertoxiciteit

Creatinine Klaring (ml/min)

50 -70

dosis reductie cisplatine met 25 %

30 – 50

dosis reductie capecitabine en cisplatine met 25%

< 30

chemotherapie stop

 Gastro-intestinale toxiciteit

(Orale) mucositis

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie epirubicine, cisplatine en capecitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie epirubicine, cisplatine en capecitabine met 50%

4e optreden: chemotherapie stop

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie epirubicine, cisplatine en capecitabine met 50%

2e optreden: chemotherapie stop  

Leverdysfunctie

mild

dosis reductie epirubicine met 25%

matig

dosis reductie epirubicine en capecitabine met 25%

ernstig

dosis reductie capecitabine met 50% en epirubicine stop of chemotherapie stop

behandeling gerelateerde Graad 3 of 4 hyperbilirubinemie

uitstel behandeling tot herstel naar graad 2 of minder.

Diarree

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine met 50%

4e optreden:  stop capecitabine

Graad 3 of 4

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine met 50%

2e optreden: stop capecitabine

Huidtoxiciteit

Hand-voet syndroom

CTC Gradering

Graad 2

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e   optreden: geen dosis reductie

2e optreden: dosis reductie capecitabine met 25%

3e optreden: dosis reductie capecitabine met 50%

4e optreden: capecitabine stop

Graad 3

uitstel behandeling tot herstel naar graad 1 of minder en vermindering dosis met vervolgkuren met:

1e optreden: dosis reductie capecitabine 50%

2e optreden: capecitabine stop.

Bron(nen)

 • BC Cancer Agency Drug Manual
 • eviQ