Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Enzalutamide

Indicaties:

Gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC)

Gemetastaseerd hormoonsensitief prostaatcarcinoom

 

 

Aantal kuren:

Tot progressie of onacceptabele bijwerkingen/ toxiciteit

 

 

Cyclusduur:

continu

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

 

 

Exclusie:

 

 

 

Onderzoek:

Voorafgaand aan eerste kuur:

 • routine lab.(afhankelijk van arts)
 • WHO performance status
 • lengte en gewicht
 • temp, pols, tensie, saturatie

 

Frequentie op indicatie arts:

 • bloedbeeld, PSA
 • WHO performance status
 • gewicht
 • temp, pols, tensie
 • overig lab. of onderzoek

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Opmerkingen

Enzalutamide

160 mg, 1 x daags

oraal

continu

 

 

Toediening/infuuslijst:

enzalutamide

 

 

Emetogeniteitsklasse:

Minimaal; geen profylaxe

 

 

 

 

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Behandeling met een LHRH-agonist dient te worden gecontinueerd.

·         De medicatie mag zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.

·         De tabletten/capsules moeten in hun geheel worden doorgeslikt.

·         Een vergeten dosis binnen 12 uur innemen, anders deze overslaan

Premedicatie:

n.v.t.

Overgevoeligheidsreacties:

n.v.t.

Bijwerkingen:

 www.bijwerkingenbijkanker.nl

enzalutamide (farmacotherapeutischkompas.nl)

Besmettingsduur excreta:

n.v.t.

 

 

Ontslag:

 • afspraken volgende kuur meegeven
 • lab. aanvraag
 • medicatie/recepten regelen