Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Eribuline (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
14-08-2019
Indicatie: Palliatieve behandeling mammacarcinoom waarbij een eerdere behandeling een anthracycline en taxaan hebben bevat, tenzij de patiënten niet in aanmerking kwamen voor deze behandeling.
   
Aantal kuren: afhankelijk van respons en toxiciteit
   
Cyclus: cyclus van 21 dagen, toediening op dag 1 en dag 8
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever- en beenmergfunctie

   
Exclusie: ernstige (> graad 3) perifere neuropathie
   
Onderzoek:

Voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Hb., Ht., leuco’s trombo’s, bilirubine, ASAT/ALAT, AF, elektrolyten en serum creatinine
 • lengte en gewicht, vitale functies
 • WHO performance status

 

Voor iedere kuur:

 • lab: bloedbeeld
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

8

eribuline

1,23 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

 

x

x

 

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Eribuline
   
Emetogeniteitsklasse: Laag (risico 10-30%)
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie: n.v.t.
   
Overgevoeligheidsreacties: n.v.t.​
   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: 7 dagen na toediening
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen