Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Exemestaan (=Aromasin)-Everolimus (=Afinitor) (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
23-08-2019
Indicatie:

Palliatieve behandeling van gemetastaseerd mammacarcinoom die oestrogeen receptor positief is, bij postmenopauzale vrouwen zonder symptomatische viscerale ziekte na recidief of progressie, volgend op een niet-steroïde aromataseremmer (anastrozol of letrozol).

   
Aantal kuren: tot progressie
   
Cyclus:

dagelijks exemestaan 25 mg p.o.

dagelijks everolimus 10 mg p.o.

   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

   
Exclusie:

 

   
Onderzoek:

WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

exemestaan

25 mg/p.o.

oraal dagelijks

everolimus

10 mg/p.o.

oraal dagelijks

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Exemestaan-Everolimus
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

Zo nodig voor gebruik de postmenopauzale toestand door bepaling v/d spiegels van FSH, LH en estradiol vaststellen.

Houd rekening met afname v/d botdichtheid en toegenomen kans op fracturen. Bij gevorderd mamma ca. op individuele basis botdensitometrie verrichten. Zo nodig een behandeling voor osteoporose beginnen en controleren.
Wees terughoudend bij ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

Everolimus is een proteïne kinaseremmer. Everolimus kan de respons op vaccinatie verminderen. Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen die een nefrotoxische werking hebben.                                                              
Combinatie met ACE-remmers vergroot de kan op angio-oedeem.

Everolimus verhoogt de kans op bloedingen, wees voorzichtig bij gelijktijdig behandeling met antistollingsmiddelen.

Combinatie met oestrogenen wordt afgeraden.

   
Besmettingsduur excreta: n.v.t.

Bron(nen)