Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Exemestaan = Aromasin (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
23-08-2019
Indicatie:

palliatieve behandeling van gemetastaseerd mamma ca. met oestrogeen receptor positief  

   
Aantal kuren: tot progressie
   
Cyclus: dagelijks exemestaan 25 mg p.o.
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

   
Exclusie:

 

   
Onderzoek:

WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

exemestaan

25 mg/p.o.

tabletten dagelijks

Premedicatie: n.v.t.
   
Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Exemestaan p.o.
   
Emetogeniteitsklasse: Minimaal (risico < 10%)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

Zo nodig voor gebruik de postmenopauzale toestand door bepaling v/d spiegels van FSH, LH en estradiol vaststellen.

Houd rekening met afname v/d botdichtheid en toegenomen kans op fracturen.
Bij gevorderd mamma ca. op individuele basis botdensitometrie verrichten.

Zo nodig een behandeling voor osteoporose beginnen en controleren.
Wees terughoudend bij ernstige nier- en/of leverfunctiestoornissen.

   
Besmettingsduur excreta: n.v.t.

Bron(nen)