Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

FEC-Docetaxel (mamma)

Versie:
1.00
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: (neo-)adjuvante behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren:

3 cycli FEC

3 cycli docetaxel

   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie:  
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab (afhankelijk van arts)
 • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff. (afhankelijk van arts) voor iedere kuur: pols, temp, RR en gewicht, indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

epirubicine

100 mg/m

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%, via een snellopend infuus

x

fluorouracil 

500 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

x

cyclofosfamide

500 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema FEC (FEC-Docetaxel)

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

docetaxel

100 mg/m2

i.v., in 250 ml NaCl 0.9% tot 200 mg

i.v., in 500 ml NaCl 0.9% > 200 mg

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Docetaxel (FEC-Docetaxel)
   
Emetogeniteitsklasse:

FEC: Hoog (risico > 90%)

Docetaxel: Laag (risico 10-30%)

   
Bijwerkingen:

www.farmacotherapeutischkompas.nl

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie:

Bij docetaxel:

dexamethason 2x d.d. 8 mg, dag 0 t/m 2

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:
 • Epirubicine niet over de pomp laten lopen i.v.m. verergering problemen bij mogelijke extravasatie.     
 • Epirubicine kan ernstige gevolgen hebben bij extravasatie, voor aanhangen controle infuus d.m.v. hevelproef.                     
 • Epirubicine kan cardiotoxiciteit veroorzaken.
 • Cyclofosfamide kan een prikkelend gevoel in de neus of druk op het voorhoofd geven -> indien dit het geval is toediensnelheid verlagen.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden bij toediening FEC-Docetaxel.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts. 

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige maatregelen en andere specifieke maatregelen, zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:

fluorouracil: 2 dagen, epirubicine: 6 dagen, cyclofosfamide: 3 dagen, docetaxel: 4 dagen

   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/recepten regelen

Bron(nen):