Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

FEC palliatief (mamma)

Versie:
1.00
Publicatiedatum:
17-09-2019
Indicatie: palliatieve behandeling mammacarcinoom
   
Aantal kuren: 6 of tot progressie
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie

   
Exclusie: congestief hartfalen (LVEF <45%)
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: Routine lab (afhankelijk van arts)
 • lengte en gewicht
 

lab. voor iedere kuur:

 • bloedbeeld + diff (afhankelijk van arts) voor iedere kuur: pols, temp, RR en gewicht
 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, MUGA scan of echo-cor, bilirubine, ASAT/ALAT
 • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

epirubicine

  70 mg/m

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%, via een snellopend infuus 

x

fluorouracil

500 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

x

cyclofosfamide

500 mg/m2

i.v., in 100 ml NaCl 0.9%

x

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema FEC palliatief
   
Emetogeniteitsklasse: Hoog (risico > 90%)
   
Bijwerkingen:

www.farmacotherapeutischkompas.nl

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   
Premedicatie: n.v.t.
   

Kuur specifieke aandachtspunten:

 • Epirubicine niet over de pomp laten lopen i.v.m. verergering problemen bij mogelijke extravasatie.
 • Epirubicine  kan ernstige gevolgen hebben bij extravasatie, voor aanhangen controle infuus d.m.v. hevelproef.
 • Epirubicine kan cardiotoxiciteit veroorzaken.
 • Cyclofosfamide kan een prikkelend gevoel in de neus of druk op het voorhoofd geven -> indien dit het geval is toediensnelheid verlagen.
   
Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden bij toediening FEC.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

 

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten:  
 
 •  Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige maatregelen en andere specifieke maatregelen, zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta: fluorouracil 2 dagen, epirubicine 6 dagen, cyclofosfamide 3 dagen
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/recepten regelen

Bron(nen)