Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

FLOX (colon/rectum)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-03-2020
Indicatie: gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom
   
Aantal kuren: afhankelijk van progressie of toxiciteit, maximaal 6 cycli
   
Cyclus: 21 dagen
   
Inclusie: WHO performance status ≤ 2
adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie
   
Exclusie:
 • serum creatinine clearance < 30 ml/min.
 • DPD deficiency
 • ernstige (graad) bestaande perifere neuropathie
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • DPD deficiency test
 • lab. baseline: bloedbeeld, nierfuncties, leverwaarden, CRP, glucose, tumormarkers (afhankelijk van arts)
 • WHO, bloeddruk, lengte + gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: bloedbeeld + diff (+ aanvullen op indicatie)
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

8

15

oxaliplatin

130 mg/m2

i.v. opgelost in 500 ml glucose 5% in 120 minuten

x

   

folinezuur

20 mg/m2

i.v. opgelost in 100 ml NaCL 0,9% minimaal 30 minuten voorafgaand aan de

5-FU toedienen

x

x

x

5-fluorouracil

425 mg/m2

i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0,9% in 10 a 15 minuten 

x

x

x

Toediening/infuuslijst:  Toedieningsschema Flox (colorectaal)
   
Emetogeniteitsklasse:  Matig (risico 30-90%)
   
Bijwerkingen:   www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Verpleegkundige aandachtspunten:

Oxaliplatin is onverenigbaar met NaCl 0,9%, dus voor- en naspoelen met glucose 5%.

   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

Oxaliplatin:

 • Oxaliplatin kan pijn geven bij het inlopen bij gebruik van een perifere lijn; evt. infuusduur verlengen naar 4 of 6 uur en lokaal warmte toedienen d.m.v. een sjaal of deken/handdoek.

Tip: infuus inbrengen in een grote vene en bij voorkeur zo hoog mogelijk in de arm.

 

 • Oxaliplatin geeft neurotoxiciteit: gevoelsstoornissen (kou-gerelateerde prikkelingen die tot enkele dagen kunnen aanhouden), spierzwakte, moeite met slikken, praten en/of heesheid.

 

 • Tijdens of enkele uren na toediening kan de patiënt worden geconfronteerd met een acute laryngofaryngeale dysesthesie. Dit is een gevoel van vernauwing in de keelholte  waardoor het lijkt of de patiënt niet goed kan slikken of ademhalen; het gevoel gaat binnen enkele seconden of minuten over. Het is niet gevaarlijk en hoeft niet behandeld te worden. Dit gevoel kan uitgelokt of versterkt worden door koude (koude dranken, koud eten, koude lucht, koelkast etc).
   
Overgevoeligheidsreacties:  

Overgevoeligheid kan optreden bij oxaliplatin, hoewel uitzonderlijk neemt de kans toe met het aantal giften.

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9 % infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

Herstart in overleg met arts.

   
Calamiteiten: 
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:  oxaliplatin 7 dagen, 5-FU 2 dagen
   
Ontslag:
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen