Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

FOLFIRI (colon/rectum)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-03-2020
Indicatie: gemetastaseerd colon- of rectumcarcinoom
   
Aantal kuren: afhankelijk van progressie of toxiciteit, maximaal 6 cycli
   
Cyclus:  14 dagen
   
Inclusie: WHO performance status ≤ 2
adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie
   
Exclusie: inadequate leverfunctie (bilirubine ≥ 35 mmol/L, ASAT, AF ≥ 5 x ULN)
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: bloedbeeld, nierfuncties, leverwaarden
 • bloeddruk, lengte en gewicht
 • WHO performance status
 

voor iedere kuur:

 • lab: bloedbeeld + diff (aanvullen op indicatie)
 • pols, temp, RR en gewicht
 • WHO performance status

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

irinotecan

180 mg/m2

i.v. opgelost in 250 ml NaCl 0,9% in 90 minuten

x

folinezuur

400 mg/m2

i.v. opgelost in 100 ml NaCl 0,9% in 120 minuten

x

5-fluorouracil

400 mg/m2

i.v. (bolus) opgelost in 100 ml NaCl 0,9% in 10 a 15 minuten

x

5-fluorouracil

2400 mg/m2

i.v. opgelost in 1000 ml NaCl 0,9%, of via folfusor pomp

continu in 44 uur

Toediening/infuuslijst:   Toedieningsschema FOLFIRI (colorectaal)
   
Premedicatie: atropine 0.25 mg subcutaan: voor toediening irinotecan
   
Emetogeniteitsklasse:   Matig (risico 30 – 90%)
   
Bijwerkingen:   www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Kuurspecifieke aandachtspunten: Bij irinotecan zijn twee specifiek potentiële bijwerkingen van toepassing: cholinergisch syndroom en late (uitgestelde) diarree. 
   
  

Diarree (vroege) diarree en cholinergisch syndroom

Vroege diarree en andere cholinergische symptomen zoals buikpijn, conjunctivitis, vasodilatatie, transpiratie, rillingen, malaise duizeligheid, visusstoornissen, tranenvloed, speekselvloed treden op binnen 24 uur na toediening. 

Late (uitgestelde) diarree

Irinotecan geïnduceerde diarree is een ernstige bijwerking en vraagt adequaat handelen. Patiënt dient geïnstrueerd te zijn over hoe te handelen en over het gebruik van loperamide.

 

Bij deze kuur wordt een PAC of PICC geplaatst i.v.m. toedienen cytostatica in de thuissituatie. Deze wordt afgekoppeld door de thuiszorg/technologisch thuiszorg team (Team TT).

   
Overgevoeligheidsreacties:  zie bovenstaand
   
Calamiteiten: 
 
 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

 

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   
Besmettingsduur excreta:  irinotecan 4 dgn., 5-FU 2 dgn.
   
Ontslag: 
 • afspraken volgende kuur meegeven
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen + instructies
 • instructie afkoppelen folfusor pomp, ziekenhuis afhankelijk