Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

FOLFOX (colon)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-03-2020

Indicatie:

adjuvant of gemetastaseerd colorectaalcarcinoom

   

Aantal kuren:

maximaal 8 a 12 cycli

   

Cyclus:

14 dagen

   

Inclusie:

WHO performance score ≤ 2

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

   

Exclusie:

serum creatinine clearance < 30 ml/min.
ernstige  bestaande perifere neuropathie

   

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • DPD deficiency test
 • lab.routine lab + evt. tumormarkers
 • WHO, bloeddruk, lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • Lab: Hb., Ht., leuco’s + diff., trombo’s (afhankelijk van arts)
 • gewicht, temperatuur, pols en bloeddruk
 • WHO performance score

Dosering en toedieningswijze (TW)

Medicatie

Dagdosis

TW

1

oxaliplatin

85 mg/m2

i.v. opgelost in 500 ml glucose 5% in 120 minuten

1

folinezuur

400 mg/m2

i.v. opgelost in 100 ml NaCL 0,9% in 60 minuten

1

5-fluorouracil

400 mg/m2

i.v. (bolus) opgelost in 100 ml NaCl 0,9% in 10 à 15 minuten

1

5-fluorouracil

2400 mg/m2

i.v. opgelost in NaCl 0,9% via folfuserpomp

continue in 44 uur

 

Toediening/infuuslijst:

Toedieningsschema FOLFOX (colorectaal)
   

Emetogeniteitsklasse: 

Matig (risico 30-90%)

   

Bijwerkingen: 

www.bijwerkingenbijkanker.nl

 

Verpleegkundige aandachtspunten:

Oxaliplatin is onverenigbaar met NaCL 0,9%, dus voor- en naspoelen met glucose 5%.

 

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Oxaliplatin:

 • Oxaliplatin kan pijn geven bij het inlopen bij gebruik van een perifere lijn; evt. infuusduur verlengen naar 4 of 6 uur en lokaal warmte toedienen d.m.v. een sjaal of deken/handdoek.
 • Tip: Breng het infuus in zo hoog mogelijk en in een grote vene en bij voorkeur zo hoog mogelijk in de arm.
 • Oxaliplatin geeft neurotoxiciteit: gevoelsstoornissen
 • (kou-gerelateerde prikkelingen die tot enkele dagen kunnen aanhouden), spierzwakte, moeite met slikken, praten en/of heesheid.
 • Tijdens of enkele uren na toediening kan de patiënt worden geconfronteerd met een acute laryngofaryngeale dysesthesie. Dit is een gevoel van vernauwing in de keelholte  waardoor het lijkt of de patiënt niet goed kan slikken of ademhalen; het gevoel gaat binnen enkele seconden of minuten over. Het is niet gevaarlijk en hoeft niet behandeld te worden. Dit gevoel kan uitgelokt of versterkt worden door koude (koude dranken, koud eten, koude lucht, koelkast etc).

 

Bij deze kuur wordt een PAC of een PICC-lijn geplaatst i.v.m. toedienen cytostatica in de thuissituatie.

Deze wordt afgekoppeld door de thuiszorg/technologisch thuiszorg team (Team TT).

   

Calamiteiten:

 

Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.
   

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

   

Besmettingsduur excreta: 

oxaliplatin 7 dgn., 5-FU 2 dgn.

   

Ontslag:

 

 • afspraken volgende kuur meegeven     
 • labaanvraag
 • medicatie/recepten regelen
 • eventueel thuiszorg regelen voor afkoppelen PAC