Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

FOLFOX6

Versie:
1.2
Publicatiedatum:
21-04-2022

Indicatie:

Tweedelijns behandeling van het irresectabele en/of gemetastaseerde galweg of galblaascarcinoom

 

 

Aantal kuren:

12

 

 

Cyclusduur:

14

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

 

adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie (afhankelijk van kuur)

 

 

Exclusie:

serum creatinine clearance < 30 ml/min.
ernstige  bestaande perifere neuropathie

 

 

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

·       DPD deficiency test

·       Lab. routine + evt. tumormarkers

·       WHO, bloeddruk, lengte en gewicht

 

voor iedere kuur:

·         Lab: Hb, Ht, leuco’s  diff, trombo’s (afhankelijk van arts)

·         pols, temp, RR en gewicht

·         WHO performance status

op indicatie arts overig (lab.) onderzoek

 

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Opmerkingen

oxaliplatin

85 mg/m2

i.v. opgelost in 500 ml glucose 5% in 120 minuten

1

 

folinezuur

350 mg

i.v. opgelost in 100 ml NaCL 0,9% in 60 minuten

1

 

5-fluorouracil

400 mg/m2

i.v. (bolus) opgelost in 100 ml NaCl 0,9% in 10 à 15 minuten

1

 

5-fluorouracil

2400 mg/m2

i.v. opgelost in NaCl 0,9% via folfuserpomp

continue in 46 u

 

 

Toediening/infuuslijst:

Folfox6

 

 

 

Premedicatie:

n.v.t.

 

 

Emetogeniteitsklasse:

Matig

 

·          

Kuurspecifieke aandachtspunten:

 • Oxaliplatin is onverenigbaar met NaCL 0,9%, dus voor- en naspoelen met glucose 5%.
 • Oxaliplatin kan pijn geven bij het inlopen bij gebruik van een perifere lijn; evt. infuusduur verlengen naar 4 of 6 uur en lokaal warmte toedienen d.m.v. een sjaal of deken/handdoek.
  • Tip: Breng het infuus in zo hoog mogelijk en in een grote vene en bij voorkeur zo hoog mogelijk in de arm.
 •  Oxaliplatin geeft neurotoxiciteit: gevoelsstoornissen (kou-gerelateerde prikkelingen die tot enkele dagen kunnen aanhouden), spierzwakte, moeite met slikken, praten en/of heesheid.
 • Tijdens of enkele uren na toediening kan de patiënt worden geconfronteerd met een acute laryngofaryngeale dysesthesie. Dit is een gevoel van vernauwing in de keelholte  waardoor het lijkt of de patiënt niet goed kan slikken of ademhalen; het gevoel gaat binnen enkele seconden of minuten over. Het is niet gevaarlijk en hoeft niet behandeld te worden. Dit gevoel kan uitgelokt of versterkt worden door koude (koude dranken, koud eten, koude lucht, koelkast etc).

 

Bij deze kuur wordt een PAC of een PICC-lijn geplaatst i.v.m. toedienen cytostatica in de thuissituatie.

Deze wordt afgekoppeld door de thuiszorg/technologisch thuiszorg team (Team TT).

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Acties:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.
 • Herstart in overleg met arts.
   

Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

 

 

Calamiteiten:

 

 

 • Extravasatie:
 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

 

 

Besmettingsduur excreta:

Oxaliplatin 7 dgn. 5FU 2 dgn

 

 

Ontslag:

 • Patiënt informeren wat te doen bij klachten en/of vragen
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Lab. aanvraag
 • Medicatie/recepten regelen
 • Thuiszorg regelen voor afkoppelen PAC of PICC