Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Fulvestrant i.c.m. CDK 4/6: Palbociclib of Ribociclib (mamma)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
31-10-2019
Indicatie:

palliatieve behandeling bij  ER+ en HER- mammacarcinoom

 

Oestrogeenreceptor positieve (ER+), HER-, lokaal gevorderde of gemetastaseerde mammacarcinoom, bij vrouwen die eerder een endocriene behandeling voor gemetastaseerd mammacarcinoom hebben gehad.

   

Contra-indicatie:

ernstige leverinsufficiëntie
   
Cyclusduur: 28 dagen
   
Aantal cycli:

continueren tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit

   
Inclusie:
   
Exclusie:
  • voedsel of medicijnen gebruik van CYO3A4 inhibitor/inducer
  • grote operatie, RT, chemotherapie binnen 2 weken voor start
  • indien RT en > of gelijk aan 25% van beenmerg is bestraald
  • cardiale klachten afgelopen 6 maanden
  • gevoeligheid voor palbociclib
  • recente suïcidale klachten
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

  • lab. baseline: routine lab bloedbeeld + lever- en nierfunctie
 

voor iedere kuur:

  • bloedbeeld + lever- en nierfuncties  op dag 1, daarnaast op dag 15 van kuur 1 en 2

  • WHO performance status

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

fulvestrant

500 mg

intramusculair

cycli 1: dag 1 en 15

vanaf cyclus 2: 1 x /28 dagen

palbociclib (alternatief is ribociclib)

125 mg

oraal op 1 t/m 21,

daarna 1 week rust

ribociclib (alternatief is palbociclib)

600 mg

oraal op 1 t/m 21,

daarna 1 week rust

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Fulvestrant i.c.m. eenCDK 4/6 remmer: Palbociclib of Ribociclib
   
Emetogeniteitsklasse: minimaal (risico <10%)
   
Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

   

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Palbociclib en ribociclib zijn CDK4/6 remmers. Het blokkeert de werking van bepaalde eiwitten die betrokken zijn bij celdeling. Hierdoor kunnen gezonde cellen en kankercellen niet meer delen. De groei van kankercellen wordt hierdoor afgeremd.

Indien dosisaanpassing nodig is bij palbociclib 1e stap 100 mg dd x 21 dagen en laatste stap 75 mg x 21 dagen dd cyclus 28 dagen.                                         

Indien dosisaanpassing nodig is bij ribociclib 1e stap 400 mg dd x 21 dagen en laatste stap 200 mg x 21 dagen dd cyclus 28 dagen.

 

Bij uitbraken of overslaan van een dosis, geen extra dosis innemen, maar de volgende dosis op het gebruikelijk tijdstip innemen.

De capsules in zijn geheel innemen.

Innemen met voedsel, op ongeveer hetzelfde tijdstip v/d dag (niet innemen met grapefruitsap).

Trombocyten getal moet > =  50 zijn en neutrofielen > = 1,0.

 

Fulvestrant is een anti-oestrogeen.

Fulvestrant langzaam en diep i.m. injecteren in de bilspier.

Bij toediening  van 2 injecties, in iedere bilspier 1 injectie toedienen, 1 – 2 min per injectie. Dit voorzichtig doen, omdat er een kans is op neuralgie, ischias en perifere neuropathie vanwege de nabijheid van de onderliggende ischiatische zenuw.

Bron(nen)