Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Gemcitabine-carboplatine (blaas)

Versie:
1.0
Publicatiedatum:
24-02-2022

Indicatie:

Palliatieve behandeling bij gemetastaseerd urotheelcelcarcinoom

 

 

Aantal kuren:

6 cycli

 

 

Cyclusduur:

21 dagen

 

 

Inclusie:

WHO performance status ≤ 2

 

Adequate nier-, lever-, beenmerg- en cardiale functie

 

 

Exclusie:

 

 

 

Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

·      Routine lab. (afhankelijk van arts)

·      WHO performance status

·      Temp, pols, RR bloeddruk

·      Lengte en gewicht

 

voor iedere kuur:

·         WHO performance status

·         pols, temp, RR en gewicht

·         lab. dag 1: chemolab. en magnesium

                      dag 8: VBB

 

 Op indicatie arts overig (lab.) onderzoek     

 

Behandelschema

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze

Dag

Gemcitabine

1000 mg/m²

intraveneus in 250 – 500 ml NaCl 0,9% in 60 minuten toedienen

1 en 8

Carboplatine

AUC 5

intraveneus in 250 ml gluc 5%

in 30 minuten toedienen

1

Toediening/infuuslijst:

gemcitabine-carboplatine

 

 

Premedicatie:

Anti-emetica volgens emetogeniteitsklasse

 

 

Emetogeniteitsklasse:

Matig (risico > 90 %) op dag 1

Laag  (risico 10-30%) op dag 8

 

 

Kuurspecifieke aandachtspunten:

Gemcitabine kan pijn geven tijdens toediening, evt. toedieningstijd verlengen of aanpassen

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Overgevoeligheid kan optreden bij carboplatine, het risico neemt  toe met het aantal giften carboplatine 

 

Actie:

·         Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje)

·         Controleer de vitale functies

·         Waarschuw een arts

·         Start adequate behandeling in opdracht van de arts

·         Herstart in overleg met arts.

 

 

Bijwerkingen:

www.bijwerkingenbijkanker.nl

gemcitabine (farmacotherapeutischkompas.nl)

carboplatine (farmacotherapeutischkompas.nl)

 

 

Calamiteiten:

 

 

  • Extravasatie:
  • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
  • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuusnaald (3-5 ml).
  • Arts waarschuwen.
  • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
  • Extravasatie registreren in dossier en VIM.

Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.

 

 

Besmettingsduur excreta:

 gemcitabine 2 dagen

 carboplatine 4 dagen

 

 

Ontslag:

  • afspraken volgende kuur meegeven
  • lab. aanvraag
  • medicatie/recepten regelen