Hoogwaardige Hematologische & Oncologische zorg in alle Friese ziekenhuizen.

Gemcitabine-Carboplatine (urotheelcel)

Versie:
0.96
Publicatiedatum:
17 september 2019
Indicatie:

palliatieve behandeling bij gemetastaseerd urotheelcel carcinoom

   
Aantal kuren: 6 cycli
   
Cyclus: 1 x 21 dagen
   
Inclusie: WHO performance status ≤ 2
adequate nier-, lever-, beenmerg-, en cardiale functie
   
Exclusie: serum creatinine clearance ≤ 20 ml/min
   
Onderzoek:

voorafgaand aan eerste kuur:

 • lab. baseline: routine lab (afhankelijk van arts)
 • lengte en gewicht
 

voor iedere kuur:

 • lab: bloedbeeld + diff. (afhankelijk van arts)
 • pols, temp, RR en gewicht

 • indien klinisch geïndiceerd: creatinine, bilirubine, ASAT/ALAT

 • WHO performance status

Behandelschema Gemcitabine-Carboplatine

Medicatie

Dosering

Toedieningswijze / dag

1

 

8

21 = 1

gemcitabine 1000  mg/m2 i.v. in 500 ml NaCl 0,9%  in 60 min toedienen x

x

x
carboplatine

AUC 5

i.v. in 250 ml Gluc 5% in 30 min toedienen x

 

x

 

Toediening/infuuslijst: Toedieningsschema Gemcitabine-Carboplatine (Urotheelcel)
   
Emetogeniteitsklasse 3: Matig (risico 30-90%) op dag 1
Emetogeniteitsklasse 2: Laag (risico 10-30%) op dag 8
   
Bijwerkingen: www.bijwerkingenbijkanker.nl
   
Premedicatie: Geen
   
Kuurspecifieke aandachtspunten:

carboplatine: ernstige nierinsufficiëntie

Overgevoeligheid kan optreden bij carboplatine, het risico neemt toe met het aantal giften carboplatine.

Gemcitabine kan pijn geven tijdens toediening, evt. toedientijd verlengen of aanpassen.

 

 

Overgevoeligheidsreacties:

Actie:

 • Staak in dat geval de toediening en sluit een NaCl 0,9% infuus aan (op een 3-weg kraantje) en waarschuw een arts.
 • Controleer de vitale functies.
 • Start adequate behandeling in opdracht van de arts.

Herstart in overleg met arts.

Calamiteiten:

• Extravasatie:

 • Stop toediening/infuusnaald in situ laten, arm hoog leggen.
 • Zoveel mogelijk bloed optrekken uit infuus naald (3-5 ml).
 • Arts waarschuwen.
 • Voor specifieke maatregelen zie crashkaart.
 • Extravasatie registreren in dossier en VIM.
 • Voor overige calamiteiten en andere specifieke maatregelen zie crashkaart en ziekenhuis eigen protocollen.
   
Besmettingsduur excreta: gemcitabine 2 dagen, carboplatine 4 dagen
   
Ontslag:
 • Afspraken volgende kuur meegeven
 • Labaanvraag
 • Medicatie/ recepten regelen

Bron(nen)